Хърватският премиер Андрей Пленкович обяви днес на заседание на Министерския съвет, че ще бъдат налагани парични глоби на бизнес субекти, които неоправдано са повишили цените след въвеждането на еврото и въпреки апела на правителството да върнат цените на равнището от 31 декември 2022 г., не са направили това и до днес, когато изтича дадения им срок.

Освен това ще бъде разгледано предложение на такива субекти да се отнемат държавните компенсации, въведени поради високите цени на електроенергията.

На заседанието на правителството е констатирано, че с повишаването на цените е намалена покупателната способност на гражданите и е нанесена вреда на икономиката, като допълнително се е увеличила и без това високата инфлация. В компетентните служби постъпват голям брой жалби от граждани, по които се действа, но е желателно да се продължи с подаването на сигнали за всички констатирани нередности.

Във връзка с това заместник главният държавен инспектор Ведрана Филипович Гърчич е съобщила последните данни от извършеното наблюдение на ценовите тенденции, свързани с въвеждането на еврото. Инспекцията по пазара и туризма към Държавния инспекторат е извършила от 7-ми до 11 януари т.г. общо 696 проверки, като в 178 от тях е установено необосновано увеличение на цените след 31 декември 2022 г. Пазарната инспекция е извършила проверки на доставчици на битови услуги и магазини за продажба на дребно. Констатирано е, че , а някои услуги са поскъпнали и с 50 на сто.

Що се отнася до търговията на дребно, цените на хлебните изделия са се повишили с около 15 процента, а в някои случаи и до 30 процента. В заведенията за обществено хранене са извършени 298 проверки, като при 42,6 процента от случаите цените са неоснователно увеличени след 1 януари 2023 г. Като цяло средното увеличение на цените в заведенията за обществено хранене е от минималните 0,5 до чак 43 процента, е посочила Ведрана Филипович Гърчич и както съобщава Хърватската радио телевизия (ХРТ) е обявила, че ще бъдат предприети административни и наказателни мерки за установени нарушения.

Размерът на глобата за юридически лица е до 26 544 евро, а най-високата глоба за физическо лице или едноличен търговец е 1990,84 евро.

При определяне размера на глобата ще бъде взето под внимание дали по време на надзора съответният бизнес субект е върнал цените на продуктите или услугите на ниво 31 декември 2022 г.