Икономисти на голямата американска банка Goldman Sachs очакват значителен спад на инфлацията в САЩ през 2023 г., цитирайки облекчаване на проблемите с веригите на доставки, пик в жилищната инфлация и по-бавен растеж на заплатите.

Американският кредитор очаква общият инфлационен индекс PCE (индекса на цената на разходите за лично потребление, който е важен измерител за Фед относно инфлацията в САЩ) да спадне до 2,9% до декември 2023 г. от 5,1% в момента, като по-ниските цени на суровините и по-силният долар също ще натежат върху инфлацията, посочва в своя анализ икономисти на Goldman Sachs, водени от Ян Хациус, съобщава Блумбърг, цитирана от БНР.

Данните от миналата седмица показаха по-рязко от очакваното охлаждане на потребителската инфлация в САЩ през октомври до 7,7% от 8,2% месец по-рано - най-бавното нарастване на цените от януари насам.

Приносът на категориите стоки с ограничено предлагане към основната инфлация ще бъде отрицателен, прогнозира Goldman Sachs.

Прекъсванията при веригите на доставки и задръстванията в корабоплаването намаляха значително през 2022 г., а складовите запаси от автомобили и потребителски стоки се възстановиха от изключително ниски нива. По-специално, предлагането на полупроводници се подобри драстично, като доставките на автомобилни микрочипове вече са с 42% над нивата от 2019 г.

Втората причина Goldman Sachs да очаква по-ниска базова инфлация в САЩ е очаквания през пролетта на 2023 г. пик на цените на жилищата. Силното търсене на жилища под наем вече катализира отговор по отношение на предлагането, като един милион апартамента са в процес на изграждане или са получили строителни разрешителни - най-много от 1974 г. насам. В резултат на това нивата на свободните наеми започват да се възстановяват и вероятно ще се върнат към нивата отпреди пандемията през следващата година, прогнозира американската банка.

Goldman Sachs също така очаква по-бавният ръст на заплатите да намали възходящия натиск върху инфлацията в сферата на услугите до края на 2023 г. Ребалансирането на пазара на труда вече намалява растежа на заплатите, особено в сектори с големи спадове в разликата между свободните работни места и заетостта, като търговията на дребно и развлекателния бизнес. Банката очакват ръстът на заплатите на годишна база да спадне с 1,5 процентни пункта до 4% до края на 2023 г., което ще помогне за забавяне на инфлацията в категориите на услугите с голям персонал.

"В крайна сметка прогнозираме, че основната PCE инфлация ще спадне значително", заключават икономистите на Goldman Sachs.