Нетната печалба на "Газпром", дължима на акционерите на компанията, по международния стандарт за финансово отчитане (МСФО), се е увеличила 29,4 пъти през януари-юни 2021 година в сравнение със същия период на миналата година и е достигнала 968,498 милиарда рубли, предаде ТАСС.

Печалбата преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA) е скочила със 134 процента до 1,404 трилиона рубли през отчетното полугодие.

Приходите са нараснали 1,5 пъти до 4,35 трилиона рубли.

В корпоративния отчет на "Газпром" по МСФО се посочва още, че операторът на "Северен поток-2", компанията Норд стрийм 2 (Nord Stream 2), изучава решението на германския съд да откаже изключване на газопровода от газовата директива на ЕС и възможността за обжалването му.