С Решение ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/11425/289 от 7 февруари гръцкият министър на енергетиката и околната среда Йоргос Статакис предостави на междусистемната газова връзка Гърция-България Инсталационно разрешение за започване на строителство на територията на Република Гърция. Решението ще бъде публикувано в гръцкия Държавен вестник в следващите няколко дни, като ще се счита влязло в сила от датата на публикуване.

Ключовото разрешение представлява важен напредък и потвърждава вече издадения Инсталационен акт на територията на Република Гърция и съответстващото предоставено разрешение за строеж на територията на Република България от септември 2017 г.

Решението, както и придобиването на основните имоти в района на гр. Комотини, представляват предпоставка за успешното начало на строителството на интерконектора Гърция-България на територията на Република Гърция.

Последната стъпка, свързана с получаване на разрешителни преди започване на строителните работи, е придобиване на лиценз за независим оператор на газопреносна мрежа, който се очаква да бъде издаден от гръцкия енергиен регулатор РАЕ във втората половина на 2019 г.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се изпълнява от смесеното инвестиционно дружество Ай Си Джи Би АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД с дял от 50 процента и Ай Джи Ай Посейдон (IGI Poseidon) с дял от също 50 процента. Ай Джи Ай Посейдон e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация ДЕПА (DEPA S.A.) и италианската енергийна група Едисон (Edison SpA).

Газопроводът IGB трябва да свърже гръцката и българската газопреносни системи. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32 инча, а проектният капацитет - до 3 млрд. куб метра годишно в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд. куб метра годишно, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция.

Има подписан меморандум за разбирателство между Ай Си Джи Би АД и ТАП (TAP AG) за съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на интерконекторния газопровод с Трансадриатическия газопровод (ТАР).