Високи данъци и липсата на контрол и санкции са основните причини, поради които по дял на сивата икономика. Гърция е поставена на четвърта позиция в Европейския съюз, съобщи Нюз.ин.

Оценката е дадена от участници във форум на гръцко-американската камара в Атина.

Изнесените на него данни сочат, че от началото на кризата в Гърция през 2009 г. досега делът на сивата икономика в Гърция като процент от БВП на страната драматично е скочил от 23,2 на сто на 28,4 на сто през 2012 г., като след това е започнал да пада, за да стигне до 26,5 на сто през 2015 година.

В същото време за съпоставка делът на сивата икономика като процент от БВП в ЕС е намалял от 19,2 на сто на 16,7 на сто.

Наред с това през 2016 г. Гърция е била поставена на шеста позиция по общите данъчни тежести за едно четиричленно семейство в страната, като налозите са съставлявали 38,2 на сто от дохода спрямо 28,6 на сто за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.