Разговорите за енергийните компенсации за битовите потребители и бизнеса ще приключат следващата седмица, съобщи министърът на енергетиката Росен Христов.

"Една от основните ни инициативи е да има еднаква цена за битовия потребител за отопление на газ, ток и парно и по този начин да избегнем преминаването от един вид отопление към друг. Важно е битовите потребители да са защитени и с еднакви условия", каза министърът.

Той обясни, във ведомството правят изчисления при използване на газ, парно и ток за отопление на едно средно жилище, при какво потребление се получават еднакви сметки. Целта е с каквото и да се отоплява един среден апартамент, сметката да е една и съща.

Ако бъде прието това предложение, промените биха влезли в сила на 1 януари. В момента се правят различни симулации, за да се види как битът и бизнесът могат да се справят с високите цени.

"Относно бизнеса и индустриалните потребители се опитваме да вкараме принцип на прозрачност и да спазим изисквания на европейската директива, за да постигнем целите за енергоспестяване и намаляване на потреблението в пиковите часове. Компенсациите, които ще обсъждаме следващата седмица, ще включват диверсифициран подход. По-големи компенсации ще получават фирмите, които са инвестирали или в момента инвестират в енергийна ефективност и намаляване на потреблението", уточни министърът.

По темата за двойната тарифа за битовите потребители на ток министърът обясни, че експертите търсят начин да определят прага на потребление, след който да се заплаща по-високата цена.

"За зимния период данните показват, че едно домакинство консумира от порядъка на 800 киловатчаса на месец, което покрива 90% от потребителите. За летния период е 300 киловатчаса на месец. Нашето предложение ще бъда това - до 800 киловатчаса зимата и 300 лятото, енергията да се потребява на субсидираните цени, както е сега. Над това потребление свръхколичеството да се заплаща по пазарни цени. Целим потребители, които разполагат с луксозни имоти, отопляващи басейни или сауни, да не бъдат компенсирани", уточни министър Росен Христов.

Ниската тарифа ще е на регулирани цени, определени от КЕВР. Тези промени вероятно ще се направят през закон или от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Друга важна тема, според него, е диверсификацията на гориво за АЕЦ "Козлодуй".

"Заедно с диверсификацията на източниците на газ, усилено работим и по оттеглянето от зависимостта от доставките на ядрено гориво от Русия, както и на конкурентен подход за намиране на ядрено гориво от европейски компании и компании от САЩ", каза министърът.

Той коментира и защо вчера МС отмени решение на предходния кабинет за диверсификация на ядреното гориво за АЕЦ "Козлодуй":

"Предходното правителство беше приело решение на МС, с което се ограничаваше този процес, като беше забранено участието в търга на компании, които имат елемент от руска технология в своя процес. Така се елиминираха няколко европейски компании. Буквално нямаше от кого да си снабдим гориво. Отменяйки това решение, си отваряме поле за разговори с няколко чуждестранни компании."

В рамките на Българския енергиен холдинг е създадена специална група от български и международни експерти, която да се занимава с ядрените въпроси, посочи министърът. По думите му целта е да се осигури най-добрият доставчик на гориво за АЕЦ "Козлодуй", с фокус върху безопасността.