Слънчевото производство в ЕС е избегнало вноса на 20 милиарда кубически метра газ, който би струвал 29 милиарда евро. Това обяснява анализаторът от Ember Павел Чижак (Paweł Czyżak), пишещ за Carbon Brief. Само новата слънчева енергия, добавена от 2021 г., е избегнала вноса на газ за 6 милиарда евро. Рекордното слънчево производство в ЕС се е увеличило с 28% през лятото на 2022 г. в сравнение със същия период година по-рано.

Производството продължава да расте много бързо - с постоянни 15 процентно увеличение на инсталирания слънчев капацитет на годишна база- от 104 GW през 2018 г. до 162 GW през 2021 г. Това е растеж, управляван от политики, използващ стимули за разходите, правителствени инициативи и все по-амбициозни национални цели. 18 страни счупиха слънчеви рекорди това лято.

Освен това сега соларните проекти са много обусловени от кризи, като войната между Русия и Украйна, която покачи на природния газ до небесата, ядрените проблеми във Франция и сушите правят водноелектрическите централи по-малко ефективни.

Но въпреки че слънчевото решение е рентабилно и бързо за изграждане, бариерите за "разрешаване" остават. Чижак обобщава положителните новини за слънчевата енергия, нарастващите политически амбиции и разглежда представянето и предизвикателствата на отделните нации, предаде Energypost.

В едно тежко лято за Европа, което донесе рекордно високи цени на енергията и знойни горещи вълни, слънчевата енергия осигури така необходимото облекчение. Нашият анализ разкрива, че рекордните нива на слънчева енергия в ЕС това лято са избегнали необходимостта от 20 милиарда кубични метра (bcm) газ, чийто внос би струвал 29 милиарда евро.

Успехът на слънчевата енергия може да помогне да се очертае път за излизане от енергийната и климатичната несигурност, пред които е изправен ЕС в момента. Много страни от ЕС вече са увеличили целите си за възобновяеми енергийни източници след скока на цените на газа и нахлуването на Русия в Украйна, търсейки да заменят скъпия внос на синьо гориво.

Предстоящите политически дискусии в целия ЕС могат да означават, че слънчевата енергия играе много по-голяма роля в бъдещата електроенергийна система на ЕС.

Слънчевата енергия осигури рекордно високо електропроизводство през лятото на 2022 г., помагайки за поддържане на светлините и намалявайки сега критичното потребление на газ в ЕС. Слънчевото производство в ЕС се е увеличило с 28% през лятото на 2022 г. (май-август) в сравнение със същия период година по-рано.

Без рекордно производство на слънчева електроенергия през последните четири месеца, ЕС би трябвало да закупи допълнителни 20 милиарда кубически метра газ на цена от около 29 милиарда евро. Само новото слънчево електричество, добавено от 2021 г., е избегнало вноса на газ на стойност 6 млрд. евро. По време на пиковите летни месеци от май до август слънчевата енергия генерира рекордните 12% от цялата електроенергия в ЕС - спрямо 9% миналото лято. Това го поставя на едно ниво с вятъра и пред водноелектрическата енергия. Изоставане все още има с четири процентни пункта от производството на въглищната енергия.

Освен това слънчевата енергия се разраства много бързо. ЕС наблюдава постоянни 15% годишни увеличения на инсталирания слънчев капацитет - от 104 GW през 2018 г. до 162 GW през 2021 г. Скокът в слънчевото производство това лято показва, че натрупаният капацитет се изплаща.

3e-news.net