Бюджетният дефицит през второто тримесечие на 2021 година е бил 6,3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС и 6,9 на сто от БВП в еврозоната, отчита Евростат.

Налице е понижение спрямо първото тримесечие на 2021 година, но показателят продължава да е на много високо равнище, отбелязва БТА.  Процентният дял на дефицита е намалял основно заради по-високия БВП, като и разходите, и приходите са се увеличили в абсолютно изражение в сравнение с първото тримесечие на 2021 година. Общите приходи и разходи са продължили да бъдат повлияни от отговорите срещу пандемията от Ковид-19.

През втората половина на 2021 година повечето страни членки отново са отчели бюджетен дефицит.

В ЕС общите бюджетни приходи са били 46 процента от БВП през второто тримесечие на 2021 година, което е спад спрямо 46,4 на сто през първото тримесечие на на 2021 година.

Общите бюджетни разходи в блока са били 52,3 на сто от БВП, което е понижение в сравнение с 52,9 на сто от БВП през предходното тримесечие.

Общите бюджетни приходи в еврозоната през второто тримесечие на 2021 година са били 46,2 на сто от БВП, което е спад спрямо 46,7 на сто през първото тримесечие на 2021 година. Сезонно коригираните общи приходи в еврозоната са нараснали с около 17 милиарда евро спрямо първото тримесечие на 2021 година.

Общите бюджетни разходи в еврозоната са били 53,1 на сто от БВП, което е спад в процентното изражение спрямо 53,8 на сто през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи бюджетни разходи са се повишили с около 15 милиарда евро спрямо първото тримесечие на 2021 година.