Европейският парламент прие днес нови фискални правила, определящи допустимите държавен дълг и бюджетен дефицит на страните членки, предаде ДПА.

Новите фискални правила имат две части. Конкретните икономически условия във всяка страна членка ще получат по-голяма тежест при определянето на цели за намаляване на прекомерен дефицит и дълг.

Същевременно новите разпоредби имат ясни минимални изисквания за намаляване на съотношението на дълга за силно задлъжнели държави членки.

Силно задлъжнелите страни от ЕС - с нива на дълг от над 90 процента от БВП, трябва да намаляват задълженията с един процентен пункт годишно, страните с нива на дълг от 60 до 90 процента от БВП - с 0,5 процентни пункта.

Европейската комисия, която отговаря за надзора над правилата, може да вземе предвид увеличението на лихвените плащания, когато изчислява усилията за намаляване на задълженията на страните.

Ако членките на ЕС представят надеждни планове за реформи и инвестиции, които подобряват устойчивостта и потенциала за растеж, периодът за намаляване на дълга може също да бъде удължен, гласят приетите от ЕП разпоредби.

Вчера Евростат съобщи, че в 13 страни от ЕС съотношението на дълговете към брутния вътрешен продукт (БВП) е надминавало 60 процента през 2023 г. Най-значително подобно съотношение е регистрирано в Гърция (161,9 процента от БВП), Италия (137,3 процента от БВП), Франция (110,6 процента от БВП), Испания (107,7 процента от БВП) и Белгия (105,2 процента от БВП).

Най-ниските съотношения на държавния дълг към БВП през миналата година са имали Естония (19,6 процента от БВП), България (23,1 процента от БВП), Люксембург (25,7 процента от БВП), Дания (29,3 процента от БВП), Швеция ( 31,2 процента от БВП) и Литва (38,3 процента от БВП).

Предишните дългови правила дълго време се смятаха за твърде сложни и строги за наблюдение и изпълнение от страните членки. Според тях нивото на задължения на страна членка на ЕС не може да надвишава 60 процента от нейния БВП.

Също така дефицитът на консолидирания държавен бюджет - т.е. разликата между приходите и разходите на публичния бюджет, трябва да се поддържа под 3 процента от БВП, според действащите сега правила.