Европейският парламент и страните членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за преразглеждане на регламента за превоз на отпадъци и прекратяване на износа на определени видове отпадъци за трети страни, които не могат да ги обработват правилно. Това съобщи Ройтерс, цитирайки изявление на Европейския парламент.

"Износът на определени неопасни отпадъци и смеси от неопасни отпадъци (...) ще бъде разрешен само за онези държави извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), които са съгласни и отговарят на критериите за третиране на такива отпадъци по екологосъобразен начин", обяви ЕП.

Спазването на правата на работниците, заети с обработката на отпадъците, също ще бъде взето под внимание.

През 2021 г. Европейската комисия предложи преразглеждане на правилата на ЕС за превоз на отпадъци, за да затрудни страните членки да изнасят боклука си към по-бедни страни.

"ЕС най-накрая ще поеме отговорност за своите пластмасови отпадъци, като забрани износа им за страни извън ОИСР", каза в изявление датският евродепутат Перниле Вайс.

Страните от ЕС трябва да спрат да изпращат пластмасови отпадъци за по-бедните страни по света в рамките на две години и половина след влизането в сила на новото законодателство, уточнява Европарламентът, добавяйки, че правилата за износ на пластмасови отпадъци към страни от ОИСР също ще бъдат затегнати.

През предишните години около половината от износа на отпадъци от ЕС е отивал в държави извън ОИСР, които са имали по-слаби правила за управление на отпадъците, отколкото в ЕС.