Обемът на използвания текстил, изнасян от ЕС, се е утроил за последните две десетилетия, което създава все по-сериозен проблем с отпадъците в глобален план, сочи доклад на Европейската еколологична агенция (ЕЕА), цитиран от ДПА.

В него се твърди, че огромна част от извадения от употреба или дарен текстил се изнася в Африка или Азия, тъй като самата Европа има ограничен капацитет за неговото повторно използване или рециклиране.

"Общоприетото схващане, че дарените ползвани дрехи винаги влизат в употреба в тези региони не отговарят на реалността", посочват експертите в доклада.

"Веднъж изнесени, съдбата на тези текстилни изделия остава неясна", цитира документа БТА.

През 2000 г. от ЕС са изнесени около 550 000 тона текстилни изделия, а през 2019 г. те вече са 1,7 милиона тона, се посочва в доклада.

"По-голямата част от този текстил отива за повторна употреба на място, а който не е годен за такава употреба приключва на сметищата или в неформалните вериги на отпадъци", са казва още в доклада.

През 2019 г. 46 на сто от използвания текстил е бил изнесен в Африка, а 41 на сто в Азия, където е бил сортиран и обработен. По-голямата част е била използвана за материал в промишлеността, а останалото е било изпратено до други страни в Азия или Африка, заключава докладът.