През 2020 г. Европейският съюз (ЕС) похарчи 11,2 млрд. евро за внос на зелени енергийни продукти (вятърни турбини, слънчеви панели и биодизел) от страни извън ЕС, това показва статистиката за Евростат, публикувана вчера.

Междувременно ЕС изнася зелени енергийни продукти на стойност около половината от тази сума (5,8 милиарда евро) за страни извън ЕС.

Най-голям дял има вносът на слънчеви панели на стойност 8,0 млрд. евро, биодизел на стойност 2,9 милиарда евро и вятърни турбини на стойност 0,3 млрд. евро от страни извън ЕС.

Стойността на вноса на слънчеви панели и биодизел е много по-голяма от съответната стойност на износа на тези стоки от ЕС за страни извън ЕС, показва статистиката.

Износът на слънчеви панели е 1,8 млрд. евро, а на биодизел - 1,6 млрд. евро. В същото време обаче стойността на износа на вятърни турбини за страни извън ЕС е много по-голяма от стойността на вноса, който е 2,3 млрд. евро.

В сравнение с 2015 г. стойностите на вноса на слънчеви панели, биодизел и вятърни турбини в ЕС бяха значително по-високи през 2020 г., като се увеличиха съответно с 250%, 60% и 330%.

През 2020 г. стойността на износа на вятърни турбини и слънчеви панели от ЕС е намаляла съответно с 1% и 40% в сравнение с 2015 г. За разлика от това, стойността на износа на биодизел се е увеличила със 150% в сравнение с 2015 г.

Слънчеви панели

Най-големият партньор на ЕС за внос на слънчеви панели е Китай, а най-големият партньор за износ е САЩ. Всички от топ 5 партньори за внос на слънчеви панели извън ЕС през 2020 г. са азиатски страни, от които Китай (75 %) има далеч най-голям дял. Най-голямата дестинация за износ на слънчеви панели извън ЕС са Съединените щати (18 %), следвани от Сингапур (14 %) и Обединеното кралство (11 %).

Вятърни турбини

Най-големият партньор за внос е отново Китай, а най-големият партньор за износ на вятърни турбини за ЕС е САЩ.

Китай е най-големият партньор за вноса на вятърни турбини извън ЕС през 2020 г., като 84 % от вноса извън ЕС идва оттам. Най-голямата дестинация за износ на вятърни турбини извън ЕС са Съединените щати (28 %), следвани от Турция (19 %) и Обединеното кралство (12 %).

Биодизел

Най-големият партньор за внос на биодизел за ЕС е Китай, а най-големият партньор за износ - Обединеното кралство. Почти половината от вноса на биодизел извън ЕС през 2020 г. идва от Китай (27 %) и Аржентина (22 %) взети заедно. Малайзия (13 %) и Обединеното кралство (11 %) също имат двуцифрени дялове във вноса извън ЕС. Обединеното кралство е дестинацията за 75% от износа на биодизел извън ЕС през изминалата година, показва статистиката на Евростат от октомври.

Биогоривата са горива, получени пряко или косвено от биомаса. Биогоривата, използвани за неенергийни цели, са изключени от обхвата на енергийната статистика (например дървесина, използвана за строителство или като мебели, биолубрикант за смазване на двигатели и биобитум, използван за пътна настилка).

Биогоривата се разделят на три категории: твърди биогорива (дърва за гориво, дървесни остатъци, дървесни пелети, животински отпадъци, растителен материал), течни биогорива (биобензин, биодизел, био джет керосин), биогазове (от анаеробна ферментация и от термични процеси).

Твърдите биогорива обхващат твърди органични, неизкопаеми материали от биологичен произход (известни също като биомаса), които могат да се използват като гориво за производство на топлинна енергия или електроенергия.

Биогазът е газ, съставен основно от метан и въглероден диоксид, получени чрез анаеробно разграждане на биомаса или чрез термични процеси от биомаса. В състава му влизат също утайки от отпадъчни води, други биогазове от анаеробно разграждане и биогазове от термични процеси.

Течните биогорива включват всички течни горива от естествен произход (например произведени от биомаса и/или биоразградима част от отпадъците), подходящи за смесване или замяна на течни горива от изкопаем произход. В енергийната статистика течните биогорива са съвкупност от продукти, равна на сумата от биобензин, биодизел, био керосин и други течни биогорива.