Гърция е една от трите страни членки на Европейския съюз, в които се наблюдават "прекомерни макроикономически дисбаланси", става ясно от доклада на Европейската комисия за Гърция в рамките на европейския семестър, който анализира макроикономическите дисбаланси във всички страни членки, съобщи АНА-МПА.

Въпреки прогреса, отбелязан от гръцката икономика през последните години, все още в страната съществуват "прекомерни дисбаланси" като високият публичен дълг, безработицата и необслужваните кредити, се казва в изводите на доклада.

Трите страни, които са изправени пред "прекомерни дисбаланси", са Гърция, Кипър и Италия. В още десет страни се наблюдават дисбаланси - България, Германия, Испания, Франция, Хърватия, Ирландия, Холандия, Португалия, Румъния и Швеция.

Гърция участва в европейския семестър за първи път след изхода от спасителните програми. Докладът отбелязва, че през последните години страната е отбелязала значително подобрение по отношение на разходната конкурентоспособност, което обаче напоследък е в застой поради слабото нарастване на производителността.

Докладът подчертава високия размер на публичния дълг, който обаче е към официални кредитори, а нуждата от финансиране на страната ще остане ниска още поне едно десетилетие. Отбелязва се, че темпът на намаляване на публичния дълг ще зависи от постигането на договорените финансови цели и прилагането на реформи за създаването на устойчива перспектива за развитие.

Според Комисията прекомерните дисбаланси в Гърция са свързани с "високия публичен дълг, отрицателната външна позиция, високия дял на необслужваните кредити в условията на висока, макар и намаляваща, безработица и на слаба перспектива за развитие".

Докладът отбелязва успешния изход на страната от спасителната програма, но подчертава, че продължават да съществуват големи дисбаланси, сред които изключително негативна международна позиция в областта на нетните инвестиции, която продължава да се влошава поради умерения ръст на номиналния БВП и поради баланса на текущата сметка, който остава отрицателен".

Констатациите се отнасят и до финансовия сектор, който е "уязвим заради големия брой на необслужваните кредити и ниската рентабилност, което възпрепятства кредитната експанзия и ръста на инвестициите". Отбелязва се обаче, че задлъжнялостта на частния сектор продължава да намалява.

В заключението на доклада се казва, че "по време на програмите за финансова подкрепа бяха взети много мерки за преодоляване на много от структурните слабости на гръцката икономика". Отбелязва се, че гръцките власти са се ангажирали да гарантират продължаването и завършването на реформите, които са наблюдавани в рамките на засиления надзор.