ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код от 4 януари догодина, информират от Агенцията по вписванията и допълват, че промяната не изисква от потребителите да подават документи или заявления.

Новите 9-значни кодове ще осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН. Промяната е в съответствие с регламент на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и засяга повече от 300 хил. души в България.

Промяната е в изпълнение на Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ. Информация за новия си 9-значен код потребителите ще могат да получат на официалната страница на регистър БУЛСТАТ - www.bulstat.bg, в раздел "Справки" от 4 януари.