Андрей Новаков ще отговаря за европейското законодателство, което позволява страната ни да получи още 692 млн. евро към вече действащите оперативни програми. Българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ е съвносител и преговарящ за промените в регламента за целия Европейски съюз, съобщиха от ГЕРБ.

По предварителни изчисления на Европейската комисия България получава над половин милиард евро към европрограмите от настоящия програмен период чрез инструмента на ЕС за преодоляване на последиците от кризата REACT-EU. Средствата са за преодоляване на негативните последици от пандемията. Те ще са насочени към предприятия, фирми, публични институции.

Кога ще се получат парите и за какво ще са

В първите дни на юни (на 3-и) вицепремиерът Томислав Дончев каза, че ако многогодишната финансова рамка на ЕС бъде приета до края на годината, България би имала възможност за достъп до 692 милиона евро още тази есен.

"Работим, за да можем през юни и юли да изработим адекватни механизми за безвъзмездно финансиране, грантови схеми. Ако това финансиране е налично есента или в най-лошия случай късната есен, ние да можем веднага да го доставим на пазара - до фирми, публични институции, здравеопазване, болнични заведения", подчерта тогава вицепремиерът.

Днес, почти месец по-късно, Андрей Новаков заяви, че "най-важно е 7-годишният бюджет на ЕС да бъде приет още тази есен".

Новаков, който е координатор в Комисията по регионално развитие и член в бюджетната комисия на ЕП, потвърди, че България вече работи активно по създаването на съответните грантови схеми. "Реалистичният сценарий е механизмите да бъдат готови в рамките на няколко месеца. По този начин, когато финансирането е налице, процедурите могат да стартират и средствата да стигнат до хората още преди края на годината."

Средствата ще бъдат на разположение през 2021 г., но искането на Новаков е страните-членки да могат да ги възстановят и със задна дата, отбелязва евродепутатът. Тоест България да може да финансира такива проекти със собствени средства и да възстанови 100% от разходите за тях по късно (Как ЕК предвижда да отпуска парите виж по-долу).

"Изискването е те да бъдат конкретно за преодоляване на икономическите ефекти от пандемията и да са в синхрон с водещите приоритети за насърчаване на МСП, дигитализация, Зелена трансформация."

Колко се предвижда да получи страната ни по МФР

Към момента прогнозното финансиране по многогодишната финансова рамка за България е 16,7 млрд. евро (2021 - 2027). То включва средства от Кохезионната политика, директни плащания, Фондът за справедлив преход, посветен на политиките по декарбонизация, средства по Програмата за развитие на селските райони, миграция и сигурност. "България е една от общо 4-те държави, които получават повече средства за Кохезионна политика в сравнение с 2014-2020 г. Вноската ни в бюджета на ЕС за целия период 2021-2027 г. се изчислява на 3,3 млрд. евро, което категорично оборва всички опасения, че страната ни може да е "донор" в ЕС", заяви Новаков, цитиран в съобщението на ГЕРБ.

Какво представлява инструментът REACT-EU и как ще се отпускат средствата

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) представлява помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа — инициатива, която продължава и разширява мерките за реакция и възстановяване. REACT-EU ще допринесе за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката, пояснява Европейската комисия.

Пакетът за REACT-EU включва допълнителни средства в размер на 55 млрд. евро, които ще се предоставят пред периода 2014—2020 г. по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).

През 2020 г. тези допълнителни средства ще се предоставят чрез целенасочено преразглеждане на настоящата финансова рамка (допълват я), а през 2021—2022 г. — чрез "Следващо поколение ЕС" (NextGeneration EU).

Държавите членки ще могат да решават как точно да насочват средствата.

Финансирането ще се разпределя между държавите членки, като се вземат предвид относителният им просперитет и степента на отражение на сегашната криза върху техните икономики и общества, включително младежката безработица, се казва в обясненията на ЕК.

Комисията предлага 50 % от допълнителните средства от REACT-EU за 2020 г. да се платят на държавите членки като предварително финансиране веднага след одобряването на съответните програми или изменения на програми. Държавите членки и регионите се насърчават да използват това предварително финансиране, за да предоставят авансови плащания на бенефициерите, така че да се укрепи тяхната финансова ликвидност.

Предлага се също така годишното предварително финансиране през следващите години да се изплати и по отношение на допълнителните средства, разпределени за програмите. За бързото въвеждане на това допълнително финансиране ще допринесе и много щедрата ставка на финансиране от ЕС — до 100 %, отбелязва Европейската комисия.