Ако многогодишната финансова рамка на ЕС бъде приета до края на годината, България би имала възможност за достъп до 692 милиона евро още тази есен. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев пред журналисти по време на днешното правителствено заседание.

Работим, за да можем през юни и юли да изработим адекватни механизми за безвъзмездно финансиране, грантови схеми. Ако това финансиране е налично есента или в най-лошия случай късната есен, ние да можем веднага да го доставим на пазара - до фирми, публични институции, здравеопазване, болнични заведения, подчерта вицепремиерът.

Целият пакет финансиране по многогодишната финансова рамка, който се коментира за България, без новото финансиране, е в размер на 16 милиарда 717 милиона евро, добави вицепремиерът. Това включва средства от кохезионната политика, директни плащания, Фондът за справедлив преход, който трябва да финансира политиките по декарбонизация, средства по Програмата за развитие на селските райони, миграция и сигурност.

Новото предложение е в размер на 12.845 млрд. евро. Това е предложението, от което 9.717 млрд. евро е безвъзмездно финансиране и възможност за достъп до кредити за близо 3.128 млрд. евро, уточни Томислав Дончев.

Вицепремиерът напомни, че следващият програмен период е 2021-2027, но по мнението му по-голямата част от това финансиране би трябвало да се използва до 2024 година.

Това са огромни като обем средства, с което почти се удвоява онова, което би използвала България, отбеляза Дончев, но изтъкна, че това финансиране не е безусловно - акцентът му е справяне с икономическите последици от пандемията.

"Но има и силен реформаторски уклон, насочен към Зелената сделка, модернизация на икономиките, високи технологии и реформи."

Механизмите за разпределение на финансирането все още не са ясни, но позицията на България е, че то трябва да бъде максимално синхронно на начина, по който се разпределя към момента, коментира Дончев.

Вицепремиерът обаче изтъкна, че "са индикации, че част от това финансиране няма да бъде разпределено автоматично на държавите-членки". То ще бъде на ниво ЕК и ще се кандидатства на база определени изисквания, които държавите членки трябва да покрият, отбеляза вицепремиерът.

Какви ще са изискванията на ЕК

На 28 май след представянето на проекта за Възстановителен фонд зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис каза, че до октомври държавите от ЕС трябва да подадат първите национални планове за икономическо възстановяване от последиците от пандемията.

В плановете, подавани до комисията, държавите ще трябва да уточняват как намеренията им преследват целите на ЕС за постепенното отпадане на употребата на изкопаеми горива в икономиката и за допълнителна цифровизация.

Държавите сами ще поставят целите и сроковете за изпълнение по проектите, подкрепени от фонда. Отпускането на средствата ще става на части, след успешното изпълнение на междинните цели.

ЕК предлага отпускането на сумите да бъде обвързано със състоянието на върховенството на закона във всяка от страните в ЕС.

Европейската комисия също така ще поиска от европейските компании, които отделят значително количество вредни за околната среда газове, да представят планове за "зелено" преобразяване на бизнеса си, за да получат финансиране от възстановителния фонд след пандемията.