Всяка година до 2026-а Планът за възстановяване и устойчивост ще осигурява по 1% ръст на БВП за България. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на дискусия с Икономическия и социален съвет (ИСС). По думите му постигането за българските граждани на 75% от средноевропейската паритетна покупателна способност е една от целите при възстановяване на икономиката чрез този план.

ИСС проведе консултация с вицепремиера Томислав Дончев по приетото наскоро становище на съвета "Предложения на ИСС във връзка с подготовката на План за възстановяване и устойчивост на Република България". Планът за възстановяване и устойчивост на България се разработва в контекста на европейския Механизъм за възстановяване и устойчивост като част от мащабния план на ЕС Next Generation EU. На основание на проекта, който доскоро бе предоставен за публично обсъждане, България ще получи достъп до средства за възстановяване.

Становището на ИСС представлява позицията на представителните работодателски и синдикални организации и на неправителствени други организации. В дискусията с вицепремиера Томислав Дончев освен членовете на ИСС взе участие и избраният от Народното събрание нов председател на ИСС Зорница Русинова.

В становището си ИСС настоява да се посочат зададените крайни цели и задачи по четирите основни стълба на плана. Според Съвета в плана трябва да се включи обобщен измерител, който да отразява реалната степен на конвергенция на страната спрямо средноевропейските равнища на доходи и БВП и той да бъде водещ елемент в цялата програма.

От ИСС обърнаха на факта, че е необходимо в плана да се обособи специална област за пазара на труда са адекватно финансиране, както и да се отдели необходимото място и финансиране и на системата за социално подпомагане.

ИСС отправи и редица предложения за структурни промени в проекта на плана. Не на последно място експертите призоваваха да се ускори реализацията на Плана като се обвърже с целите на все още неприетия национален план за развитие "България 2030".

Заместник-министър председателят подчерта, че преговорите с ЕК по Плана за възстановяване и устойчивост продължават и вероятно в края на януари той ще бъде в почти окончателен вариант. Дончев подчерта, че възстановяването на икономиката в кризата от Ковид 19 е основен приоритет.