Въпреки призивите за отказ от електроенергия от изкопаеми горива секторът на въглеводородите, който все още е пристрастен към петрола, далеч не е започнал "сериозна трансформация", за да се бори срещу климатичните промени. Това се посочва в доклад на компанията за проучвания "Карбон4 Файнанс", публикуван днес и цитиран от Франс прес и БТА.

"Петролните компании изглежда пренебрегват рисковете, свързани с климатичните промени и не планират да намалят производството на петрол и газ в краткосрочен или средносрочен план", според доклада, предназначен за инвеститорите.

Обемът на производството на въглеводороди (в барели петролен еквивалент) от 150 компании в сектора, анализирани от експертите на "Карбон4 Файнанс", са нараснали средно с 31 на сто между 2016 и 2021 г., според доклада. Това увеличение се дължи основно на Северна Америка (+66 на сто) и бума на петрола и шистовия газ в САЩ.

Докладът напомня за съдебните разпоредби, оказващи тежест върху сектора, един месец след споразумението, постигнато на КОП28 в Дубай, което одобри за първи път принципа на "преход" от въглеводородите, признавайки ролята на газа, който изпуска по-малко вредни емисии от петрола като преходна енергия.

Въз основа на референтни данни за 2021 г., оповестени през 2022 г. от компаниите, експертите са анализирали приноса за нисковъглеродната икономика на 150 големи частни петролно-газови компании в Европа, Азия и Северна Америка, които представляват 86 на сто от борсовата капитализация за сектора.

Класацията на компаниите според усилията им за декарбонизация показва, че "преобладаващо мнозинство от компаниите не е започнало сериозна трансформация, за да намали драстично емисиите от изгарянето на продукти от изкопаеми горива", които са сред основните причини наред с въглищата за климатичното затопляне.

Тези компании продължават да "разпределят голяма част от инвестиционния си капацитет в проучването и експлоатацията на нови находища за сметка на нисковъглеродните енергии", отбелязва "Карбон4 Файнанс".

Компанията приписва "липсата на амбиция" на сектора на "доходността на въглеводородите", тъй като възвръщаемостта на инвестирания капитал "е около 20 на сто спрямо 5-6 на сто за енергията от възобновяеми източници".

За сметка на това "инвеститорите вярват в устойчивостта на резултатите на компаниите за възобновяеми енергии за по-дълъг период, отколкото въглеводородите, което обяснява защо приемат да плащат много по-скъпо за акции в компании за възобновяеми енергии в сравнение с резултатите им", обяснява пред АФП Лоран Морел, партньор в "Карбон4 Файнанс".

Експертите на "Карбон4 Файнанс" подчертават, че производителите, рафинериите и продавачите на петрол трябва да бъдат разглеждани като "по-силно" изложени на "риска, съпровождащ прехода".

Според "Карбон4 Файнанс" едва 15 на сто от компаниите в извадката са дали информация за емисиите от изгарянето на продадените петролни и газови продукти, които са основният проблем в сектора.