Ръководството на Държавната консолидационна компания ( ДКК) сезира прокуратурата за щети, причинени на "Кинтекс " от уволнения директор Александър Михайлов, съобщиха от Министерството на икономиката и индустрията.

Новото ръководство на дружеството направи ревизия на всички договори, сключени от него. Установено е, че без решение на Съвета на директорите и без разрешение от ДКК, същият е сключил договор и е изплатил 528 000 щатски долара с посредник за услуга, за която вече фирмата е имала сключен договор.

По-рано тази седмица ръководствата на ДКК и Кинтекс дадоха съвместна пресконференция, на която обявиха и за серия други нарушения на Михайлов, разкрити от новото ръководство на дружеството.

"Всички сключвани договори за последните шест месеца не са докладвани в Съвета на директорите. Следва извода, че бившият изпълнителен директор Александър Михайлов е управлявал дружеството еднолично, не е спазвал правилата нито на устава на "Кинтекс", нито за правилата за работа на Съвета на директорите. Той не е уведомявал и ръководството на ДКК за сключваните договори", обясни тогава изпълнителният директор на ДКК Смиляна Нитова.