Народното събрание охвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Промените в ЗУТ бяха подкрепени от 122 народни представители, против гласуваха 57, един се въздържа.

Държавният глава наложи вето върху новите текстове от ЗУТ след призив на бранша.

В мотивите си презитента заявява, че въведените законови положения не гарантират в достатъчна степен упражняването и защитата на правата на гражданите и юридическите лица. Въведената възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове е необосновано ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти, смята президента.

Според мотивите на Радев новата уредба не съдържа достатъчно гаранции, че отговорната и обществено значима задача на общините да осъществяват процедурите по отчуждаване ще бъде изпълнявана стриктно, в срок и в обществен интерес. Вместо това създава предпоставки да бъдат ограничени права на различни субекти.

Припомняме, че след приемането на текстовете се надигна вълна от недоволство в бранша. 

Къде е проблемът според архитектите?

Някои от приетите от парламента промени в ЗУТ нарушават основни конституционни права на гражданите. Това мнение изказа след приемането на промените в закона арх. Владимир Милков - председател на Камарата на архитектите в България.

Според него негативните ефекти от промените няма да се проявят веднага, но ще засегнат всички. Той посочи, че текстовете са били приети без оценка на въздействието и обсъждане. Милков каза още, че са били изпратени писма до премиера и председателя на НС, но не е имало реакция. И добави, че браншови организации от сектора са излезли с обща декларация за ново разглеждане на законопроекта.

Основното нещо, срещу което се обявяват архитектите е, че общините се освобождават от основното си задължение да прилагат регулация за разрешение на строеж, да отчуждават, като това се прехвърля върху собствениците и строителните предприемачи, каза още арх. Милков. Като други спорни моменти той отбелязва разрешаването на строителство без проект, но придружено със становище.

Защитата - промените внасят ред в строителството

В отговор на негодуванието на бранша от групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет (СОС) излязоха с позиция:

"Промените в Закона за устройство на територията, които главния архитект на София предложи и бяха приети от Народното събрание, са експертно изработени и продиктувани от реалността в градоустройствените процедури и практики. Те целят единствено въвеждане на ред в строителството, за да се гарантира хармонична и качествена среда на живот".

Според тях Столична община не бяга от ангажимента си да развива инфраструктурата и да облагородява средата в града. Общината ще продължи да отчуждава терени за улици и публична инфраструктура според възможностите на бюджета, ще продължава да създава среда за инвестиции, отговарящи на нуждите на постоянно нарастващото население на града ни, но промените в ЗУТ ни дават възможност да не допускаме появата на нови квартали в подвитошката яка или в софийското поле, докато не изградим необходимата за добро качество на живот инфраструктура, пише още в позицията.