Ключови промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), приети от парламента преди дни вкараха в спор архитекти, инженери, Министерството на регионалното развитие и общински съветници. Стигна се до там, че част от замесените в спора изпратиха до президента Румен Радев искане за налагане на вето върху спорните текстове.

Днес държавният глава наложи вето на разпоредби от промените в ЗУТ, приети от парламента на 27 януарина държавния глава. 

Къде е проблемът за бранша? 

Някои от приетите от парламента промени в ЗУТ нарушават основни конституционни права на гражданите. Това мнение изказа арх. Владимир Милков - председател на Камарата на архитектите в България, предаде БТА.

Според него негативните ефекти от промените няма да се проявят веднага, но ще засегнат всички. Той посочи, че текстовете са били приети без оценка на въздействието и обсъждане. Милков каза още, че са били изпратени писма до премиера и председателя на НС, но не е имало реакция. И добави, че браншови организации от сектора са излезли с обща декларация за ново разглеждане на законопроекта.

"Нашият законен отговор е да се обърнем към президента с мотиви и искане за налагане на вето върху закона", съобщи Милков.

От Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране съобщиха, че подкрепят изцяло архитектите. "Инженерите искат вето", каза инж. Марин Гергов.

В писмото си до държавния глава Румен Радев от Камарата на архитектите посочват, че: 

приетият законопроект съдържа множество разпоредби, които затрудняват инвестиционния процес, усложняват и оскъпяват административното обслужване. Също така отбелязват, че промените нарушават основни принципи на отношенията в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството и ограничават основни права на гражданите и общините до степен на противоконституционност.

Основното нещо, срещу което се обявяват архитектите е, че общините се освобождават от основното си задължение да прилагат регулация за разрешение на строеж, да отчуждават, като това се прехвърля върху собствениците и строителните предприемачи, каза още арх. Милков. Като други спорни моменти той отбелязва разрешаването на строителство без проект, но придружено със становище.

Защитата - промените внасят ред в строителството

В отговор на негодуванието на бранша от групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет (СОС) излязоха с позиция:

"Промените в Закона за устройство на територията, които главния архитект на София предложи и бяха приети от Народното събрание, са експертно изработени и продиктувани от реалността в градоустройствените процедури и практики. Те целят единствено въвеждане на ред в строителството, за да се гарантира хармонична и качествена среда на живот". 

Според тях Столична община не бяга от ангажимента си да развива инфраструктурата и да облагородява средата в града. Общината ще продължи да отчуждава терени за улици и публична инфраструктура според възможностите на бюджета, ще продължава да създава среда за инвестиции, отговарящи на нуждите на постоянно нарастващото население на града ни, но промените в ЗУТ ни дават възможност да не допускаме появата на нови квартали в подвитошката яка или в софийското поле, докато не изградим необходимата за добро качество на живот инфраструктура, пише още в позицията.

"Не мислим, че софиянци трябва да понасят допълнителна финансова тежест, за да догонват амбициите на строителните предприемачи", категорични са от групата на ГЕРБ-СДС в СОС.

"На практика, така се спира възможността в улиците да остават частни имоти и да се стига до прецеденти, като затваряне на улици или частни улици, каквито случаи не са изключение, заради реалната липса на общинска собственост върху част от уличната мрежа в квартали като "Витоша ВЕЦ Симеоново", "Манастирски ливади", "Малинова долина", "Кръстова вада" и др.", посочват общинските съветници.

Те подчертават, че другата съществена промяна е изискването при въвеждане в експлоатация на сградите с височина над 10 м, да бъдат изпълнени благоустройствени дейности и настилки по ред и в обем, определен от общинските съвети.

"Тази промяна, освен че не касае малките инвеститори, напълно защитава интересите на хората, които купуват новите си домове в тези сгради и е напълно в духа на споделената отговорност, която всички ние имаме към града си", смятат от групата.

Общинските съветници допълват, че са получили подкрепа и за затваряне на възможността да се строят сгради само с ателиета, които след това се продават и ползват като жилища, заобикаляйки по-високите изисквания за отстояния, които важат за жилищни сгради.

Същата цел има и затварянето на вратата в закона, която позволяваше в зони за ниско и вилно застрояване да се заобикаля ограничението за максимална височина, допълват от групата на ГЕРБ-СДС в СОС.

Повече контрол над строителните фирми

Частта, която е предложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерския съвет в промените в ЗУТ, касае увеличаване на контрола в строителството и изискванията към надзорните фирмите, които упражняват контрол от името на държавата, общините. Това обясни ресорният министър Петя Аврамова.

Вторият законопроект, който ние внесохме, беше с предложение за намаляване на административната тежест, каза тя и допълни, че останалите предложения, внесени между първо и второ четена на промените в ЗУТ, са на народни представители.