Ангажиментите на ЕС да постигне 55 процента намаление на вредните емисии до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г., съгласно пакета "Подготвени за цел 55", ще имат минимално положително въздействие върху заетостта в ЕС, прогнозират от "Юрофаунд" (Eurofound), предаде БТА.

От официалната агенция на ЕС, която подкрепя процеса на вземане на решение в Общността, смятат, че нетно създадените работни места ще бъдат 204 хиляди (за периода 2019 - 2030 година), на фона на очаквания основен ръст в заетостта от нетно 6,7 милиона нови работни места за същия период, резюмират от институцията своя доклад "Климатичният пакет "Подготвени за цел 55": Въздействие върху заетостта в ЕС до 2030".

Освен това от "Юрофаунд" предупреждават, че някои отрасли и региони ще бъдат особено силно засегнати от процеса.

В доклада е посочено, че отрицателните ефекти върху заетостта са най-вероятни в някои страни от Централна и Източна Европа, особено за Полша и Румъния, а също така и за региони с относително висок дял на заети в добивните индустрии. България е също сред страните, за които декарбонизацията до 2030 не се очаква да има положително въздействие върху заетостта, макар и в по-умерени мащаби спрямо посочените по-горе две страни.

Позитиви в заетостта могат да очакват някои страни от Южна Европа, най-вече Испания и Италия, заедно с регионите с природни дадености (като вятър и слънце), развита енергийно ефективна инфраструктура и капацитет за производство на оборудване за производство на възобновяема енергия.

Строителството се очаква да бъде секторът, който ще се възползва най-много от тенденцията за откриване на нови работни места предвид необходимостта от нови работни позиции както по линия на мерките за подобряване на енергийната ефективност, така и заради разширяването на капацитета за производство на възобновяема енергия. Тази констатация е валидна и за очакванията спрямо българския строителен отрасъл.

Повишена заетост ще има и при пазарните услуги, защото относителните цени (важен сигнал за насочване на инвестиционната активност - бел. авт.) ще подкрепят промяната в структурата на икономиката към "по-чисти" сектори, а оттам и пренасочването на заетостта към сектора на услугите.

Макар цялостната оценка на "Юрофаунд" да е за сравнително подобрение при условията за трудова заетост, "Подготвени за цел 55" се прогнозира да има положително въздействие най-вече при средно до ниско платените работни позиции, при които не е нужна висша квалификация.

"Политиките за намаляване на парниковите емисии газ ще имат различно влияние върху заетостта по сектори и позиции, ще увеличат търсенето на определен вид труд и ще намалят необходимостта от друг. Те трябва да бъдат съгласувани с мерки за образование, обучения и политики по заетост. Така работниците ще придобият нужните нови умения и компетенции, допринасяйки за общите усилия по декарбонизация", посочи Джон Хърли, старши мениджър "Изследвания" в "Юрофаунд.