Предложенията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за реформиране на международното корпоративно данъчно облагане биха донесли на Германия допълнителни годишни данъчни приходи в размер на 2,4 - 3,4 милиарда евро. Това показват най-новите изчисления на мюнхенския институт "Ифо" (ifo), направени по поръчка на германското федерално министерство на финансите, предаде БТА.

"Според нашите оценки Германия би била облагодетелствана от реформата. Увеличението на допълнителните данъчни приходи обаче ще бъде доста умерено", коментира данните Флориан Ноймайер, ръководител на групата за данъчни изследвания и фискална политика на "Ифо".

Само въвеждането на глобалната минимална данъчна ставка в размер на 15 процента би донесло на Германия данъчни приходи между 1,5 и 1,7 милиарда евро. "Като се имат предвид последните споразумения относно детайлите около глобалния минимален корпоративен данък, очакваме допълнителните приходи да бъдат около долния диапазон на нашите първоначални прогнози", допълва Ноймайер.

През пролетта на миналата година изследователите предвиждаха допълнителните данъчни приходи от въвеждането на подобна мярка да варират между 1,6 и 6,2 милиарда евро. Сегашните им оценки са значително по-ниски.

В допълнение към глобалната минимална данъчна ставка, изследователите проучват и финансовите ефекти от планираното преразпределение на данъчните права между държавите.

Това би донесло допълнителни данъчни приходи за Германия в размер на между 0,85 милиарда евро и 1,7 милиарда евро на година. От решаващо значение е дали преразпределената печалба се облага само с корпоративен подоходен данък или и с допълнителен налог върху бизнеса.

Реформата на международното корпоративно данъчно облагане се състои от два стълба: преразпределение на данъчните права в полза на страните, в които компаниите генерират продажбите си, както и налагането на глобален минимален корпоративен данък от 15 процента.