Разходите от бюджета на ЕС за 2019 г. са засегнати от твърде много грешки, особено при т. нар. "високорискови" плащания. Това се посочва в годишния доклад на Европейската сметна палата, представен днес, предаде БТА.

Отрицателно становище за разходите

Общото равнище на нередностите за 2019-а е 2,7%, за сравнение делът година по-рано е бил 2,6 на сто.

През миналата година "високорисковите" разходи представляват повече от половината от проверените разходи (53 на сто). Това се отнася главно за плащанията, подлежащи на възстановяване, например в областта на сближаването и развитието на селските райони. При тези разходи се наблюдават съществени грешки, като миналата година те са били 4,9 на сто, а през 2018 г. - 4,5 на сто, показва докладът.

Бавно усвояване на евросредства

Друга критика касае усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове. Според одиторите то остава по-бавно от предвиденото.

До края на 2019 г. едва 40 на сто (184 млрд. евро) от договореното финансиране е изплатено, а някои държави в ЕС са използвали по-малко от една трета от предвидените средства. Това е довело до увеличаване на неизпълнените поети задължения до 298 млрд. евро в края на 2019 година. Сумата се равнява на почти два годишни бюджета, отбелязват от палатата.

Миналата година разходите на ЕС достигат 159,1 млрд. евро, което съответства на 2,1% от бюджетните разходи на държавите в Общността и на 1 процент от брутния европейски национален доход. Около две трети от бюджета на ЕС се изразходва с разпределение на средствата от държавите.

Палатата отбелязва, че когато издаде отрицателно становище, това показва широко разпространени недостатъци. Изчисленият дял грешки се измерва спрямо праг от 2 на сто, над който се приема, че нередовните приходи или разходи са съществени. Изчисленият от палатата дял грешки не представлява оценка на равнището на измамите, неефективността или разхищенията, а оценка за размера на средствата, които не е следвало да бъдат изплатени, тъй като не са били използвани изцяло в съответствие с правилата на ЕС, поясняват още одиторите.