Бюджетна комисия прие бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година. Предстои бюджетът на ДОО да бъде гласуван и от пленарна зала на извънредно заседание във вторник. "За" бюджета на ДОО за 2020 г. гласуваха 13 народни представители от Комисията по бюджет и финанси, - "против" - 7 и "въздържали се" - 0, с което бе приет. В Социална комисия членовете дадоха за бюджета на общественото осигуряване за 2020 г. 11 гласа "за", 8 - "против" и 1"въздържали се".

Проектът предвижда от 1 юли догодина пенсиите, отпуснати до края на 2019 г., да се увеличат с 6,7%. Средният размер на пенсията ще достигне 412,28 лв., което е с 31 лв. повече в сравнение с 2019 г. От 1 юли 2020 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши от 219,43 лв. на 234,13 лв. От същата дата ще нарасне и социалната пенсия за старост, която ще стане 141,63 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1200лв. Тази стойност ще се прилага за всички пенсии, без оглед на момента на отпускането им.

Прогнозите са, че през 2020 г. средният осигурителен доход ще достигне 1063 лв., което е ръст от 7,8% в сравнение с очакваната му стойност през настоящата година. Средногодишният брой осигурени лица се очаква да се увеличи на 2,796 млн. През 2020 г. за изплащане на пенсии са предвидени 10,576 млрд. лв. - със 729,1 млн. лв. повече в сравнение с очакваните разходи през настоящата година.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще се повиши от 560 лв. на 610 лв., а за земеделските стопани от 400 лв. на 610 лв. Максималният размер на осигурителния доход се запазва 3000 лв. Не се променят и размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица. Със законопроекта се предлагат и промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване, както и някои изменения, с които се прецизират разпоредби относно правата на осигурените лица.

При периодични ад хок решения за пенсионния модел по-скоро не може да се постигне благосъстояние. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов пред журналисти във връзка с бюджета за 2020 г.. Бюджетът е балансиран и не само във фискалния смисъл, а в смисъла, че следва всички политики, които бяха заложени в началото на този мандат през 2017 г. Това, от което най-много страдаме в определени публични политики е липсата на приемственост и последователност, което не дава възможност за постигане на дългосрочни цели като примерно целта за подобряване на качеството на средното образование и намаляване на неграмотността и връщането на децата в училище. Нещо, което е възлова предпоставка за ограничаване на бедността в определени групи население", каза още Горанов.

Той посочи,че приоритетите имат нужда от дългосрочна стратегия. "Ако липсват съществени изненади в бюджета, за мен това е добра новина", подчерта още Горанов. Във връзка с идеите за преизчисляване на пенсиите, министърът на финансите раздели въпроса на две части. "Първата част е свързан със самия пенсионен модел. Той е приет с консенсус и никой не го поставя под съмнение. Вторият аспект е дали чрез периодични ад хок решения по отношение на пенсионния модел може да се постигне благосъстояние. Отговорът е по-скоро не. В този смисъл по-високи пенсии ще имат българските пенсионери, когато работещите българи имат по-високи доходи. Никаква друга формула не е работеща. Другото е краткосрочно решение, граничещо с популизъм. Това означава дестабилизиране на пенсионната система в краткосрочен период, формиране на огромни задължения,респективно на държавата и стигането до един момент в непродължителен срок, в който Слава Богу при наличието на валутен борд ще се наложи промяна на осигурителната тежест или осигуряване на размера на пенсиите. Нека да си фокусираме върху увеличението на БВП и всички политики, които могат да доведат в тази посока и до увеличението на доходите. Пенсионната система така е измислена, че ако се получават високи доходи, ще се получават и високи пенсии", допълни още Горанов.

Като гледам изпълнението на бюджета, няма причина да няма коледни добавки за пенсионерите, каза пред журналисти в Народното събрание финансовият министър Владислав Горанов.

"Относително далече сме от там, но както вървят числата, както върви изпълнението на приходната част, няма причина да пестим от това", каза Горанов.

За трета поредна година ще предложим между първо и второ четене преизчисляване на пенсиите, каза народният представител от ПГ на "БСП за България" Виолета Желева. "В проекта на бюджет на ДОО лисват ангажименти и политики, насочени към справяне със следните проблеми. Някои от тях с всяка изминала година се увеличават. Така гръмко увеличаването и осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2020 г. с 6,7 % е единственото, което може да заявим като положително в този проект на бюджет", каза тя и отчете, че то обаче е недостатъчно.

"Обществото очаква далеч поадекватни размери на пенсиите. Продължаваме да твърдим, че това увеличение от 6, 7% няма да разреши проблема, но напротив ще разшири ножицата между старите и новите пенсии. Това създава несправедливост и конфликт между поколенията", допълни още Желева.

Тя заяви, че БСП не приема замразяването на останалите социални плащания. Депутатът от БСП заяви, че аргументите им против подкрепа на ДОО са много. "Искам да кажа, че ние няма да го подкрепим, естествено, защото той продължава тенденцията за затвърждаване на най-ниските нива на бедност и неравенство в ЕС", подчерта още Желева.

Няма да подкрепим бюджета на ДОО за 2020 г., защото не се решава с него нито един от системните проблеми на социалното осигуряване. Това каза народният представител от ДПС и председател на Социална комисия д-р Хасан Адемов. Той посочи, че не са видими резултати, въпреки оптимистичните изказвания на част от социалните партньори от реформата, стартирала в началото на 2016 г.

"Искам да благодаря на екипа на г-н Ивайло Иванов и на експерти от НОИ за професионалния начин, по който е структуриран, изготвен бюджета на ДОО. Искам да обърна внимание и в това число на министъра на финансите, затова, че тази институция от около 3467 човека, с 1, 05 % от всички разходи администрира 12,5 млрд. лв.", каза още Адемов.

През 2020 г. очакваме средният осигурителен доход продължава възходящата си динамика, каза управителят на НОИ Ивайло Иванов. Той посочи ,че бюджетът е израз на последователните усилия едновременно за укрепване на финансовата стабилност на ДОО и за подобряване на социалната защита на осигурените лица и пенсионерите", заяви още Иванова.

Той посочи, че приходната част е изготвена в сътрудничество с министерство на финансите и НАП."През 2020 г. очакваме средният осигурителен доход да продължи възходящата си динамика и да нарасне до 1063 лв., което е ръст от 7,8 %", допълни още Иванов. Той допълни, че общата численост на осигурените лица се очаква да нарасне с около 2400 души.