Парламентът прие на първо четене проекта на закон за Държавния бюджет за следващата година. Текстовете бяха подкрепени от 98 депутата, 6 бяха "против", нямаше въздържали се. 

"Бюджетът за 2021-а е следизборен и антипандемичен, това е бюджет на изпълнените обещания и спазените споразумения", каза от трибуната народният представител от ГЕРБ Евгения Ангелова. Тя допълни, че бюджетът е разумен и не е по-различен от бюджетите на други европейски държави в тази кризисна ситуация.

Припомняме, че по-рано днес бюджетите за 2021-а на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса също бяха гласувани на първо четене.

Приоритети

За периода 2021-2023 г. се предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лева.

През следващата година ще бъде постигнато планираното удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти спрямо 2017 г., като за целта са разчетени 360 млн. лв. за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците и увеличение на възнагражденията с 57,8 млн. лв. за непедагогическия персонал.

За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30 % от 1 август 2020 г. на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в т.ч. за служители на първа линия, които бяха включени в социално-икономическия пакет на правителството.

Предвижда се и увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, за всички структури, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството.

Разчетено е и увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията.

В Бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства:

  • 474 млн. лв. за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г.;
  • 94 млн. лв. за увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1 200 лв. на 1 440 лв., считано от 1 януари 2021 г.;
  • 884,2 млн. лв. за мерки, свързани с осъвременяване и изчисляване на пенсиите, в т.ч. за целогодишно изплащане на увеличените от 1 юли 2020 г. пенсии с 6,7%, както и ново осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2021 г. с 5 на сто;
  • 318 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г. включително.