БСП изпраща сигнал до Генерална дирекция "Конкуренция" на ЕК за концесията на летище"София", съобщи депутатът Георги Свиленски. Според социалистите има нарушения на правилата на ЕС за държавна помощ при процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект "Гражданско летище за обществено ползване София".

В същото време левицата в писмо до премиера Бойко Борисов настоява и разчита Министерският съвет да предприеме необходимото за спиране на процедурата за определяне на концесионер на аеропорта до представяне на становището на ЕК.

В сигнала до ЕК се посочва, че в проекто-концесионния договор, например, има клаузи, които предвиждат задължения на концедента - министърът на транспорта - и държавата за предоставяне на държавна помощ.

Концесията на летище София е в ход и на 5 февруари изтича последния удължен срок за представяне на заявления за интерес и оферти. Според информацията на Министерството на транспорта, има заявен сериозен интерес от големи оператори на подобни обекти. Но на два пъти срокът бе продължаван, за да се внесат промени в тръжната документация, поискани от потенциални участници в процедурата.