Европейската комисия съобщи, че дава одобрение България да предостави 102 милиона лева в подкрепа на средни по големина* дружества, засегнати от епидемията от Ковид-19, предаде БТА.

Одобрението е свързано с временно облекчените правила за държавната помощ. Част от средствата ще бъдат осигурени от Европейския фонд за регионално развитие (87 милиона евро). Дружествата ще получат пряко и безвъзмездно до 75 000 евро, без ограничение според дейността.

Извън схемата остават дейности за първоначално производство и преработката на селскостопански изделия, риболов, водни култури, горско стопанство и финансови услуги и хазарт.

Очаква се мярката да бъде от полза за около 1500 дружества. Помощта ще бъде отпусната преди 31 декември. Мярката е необходима, подходяща и съразмерна, се уточнява в съобщението на ЕК.

*По критериите, заложени в Закона за малки и средни предприятия, средни са предприятията със средносписъчен състав на персонала от 50 до 250 души; годишен оборот от 19 500 000 лв. до 97 500 000 лв. и/или стойност на активите от 19 500 000 лв. до 84 000 000 лв.