Възобновяването на проекта АЕЦ "Белене" през 2018 г. представлява нов проект по смисъла на член 41 от Договора за Евратом. Това заявяват от Европейската комисия в отговор на питане на евродепутата Светослав Малинов относно проекта от 17 септември 2018 г. 

"Проектът АЕЦ Белене може да бъде смятан за приключен. Официален отговор на Европейската комисия, на мой въпрос много ясно и категорично посочва, че проектът е преустановен през 2012 г. и всеки нов опит за изграждане на АЕЦ Белене ще се разглежда като "нов проект". В този смисъл той трябва да започне от 'кота нула', по новите (завишени) критерии на ЕС след инцидента във Фукушима", коментира Светослав Малинов във видео, разпространено във Фейсбук.

Според него, при това положение няма как България, независимо дали ще намери инвеститор или не, да продължи изграждането на АЕЦ "Белене". Една от причините е сеизмологичната карта на района на бъдещата централа, която едва ли ще бъде приета като безопасна от Брюксел, смята Малинов.

Отговорът на Европейската комисия на въпроса на българския евродепутат:

"Както уважаемият член на Парламента припомня, предишният проект за АЕЦ "Белене" бе преустановен през 2012 г. Комисията счита, че възобновяването на проекта АЕЦ "Белене" през 2018 г. представлява нов проект по смисъла на член 41 от Договора за Евратом. Новите проекти, които отговарят на критериите, посочени в Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета, се съобщават на Комисията в рамките на сроковете, определени в член 42 от Договора за Евратом. След съобщаването и в съответствие с член 43 от Договора за Евратом Комисията уведомява за своето становище по проекта съответната държава членка, в случая Република България."