Съоръженията на пристанищния терминал "Бургас Изток - 2" са напълно безопасни. Те многократно са проверявани от експерти на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, а констатациите сочат, че се спазват всички технически мерки, предвидени в Доклада за безопасност, Политиката за предотвратяване на големи аварии и Аварийния план. Това съобщиха от "БМФ Порт Бургас", концесионер на пристанищните терминали "Бургас Изток - 2" и "Бургас Запад".

Концесионерът организира Ден на отворени врати, след като народният представител от "Демократична България" Ивайло Мирчев и общественикът Димитър Найденов изказаха съмнения за складиране на опасни товари в района на пристанището. Те алармираха обществеността, че в близост до центъра на Бургас има резервоари за сярна киселина, течни горива и втечнен пропан-бутан и че това крие опасност за гражданите.

В изграждането на комплекса за обработка на сярна киселина са вложени 12 милиона евро, а технологичната схема от тръбопроводи, помпи, резервоари и арматура е напълно автоматизирана. Сярната киселина се приема от жп цистерни, съхранява се в резервоари и се претоварва на кораби, обясниха от дружеството-концесионер.

От там казаха, че комплексът за обработка на втечнени въглеводородни газове е единственият по рода си в България за разтоварване от танкери и директно претоварване на жп и автоцистерни без съхранение, с изградена система за втечняване на газовите пари. Проектните решения, оборудването и съоръженията са съобразени и отговарят на всички изисквания на нормативната уредба.

Снимка: "БМФ Порт Бургас"

Според концесионера и комплексът за пропан-бутан, и буферният склад за дизелово гориво са свързани онлайн с Агенция "Митници", която осъществява директен контрол на акцизните стоки. От там добавиха, че на терминал "Бургас Изток - 2" е и буферният склад за дизелово гориво, където са изградени сигнализация за препълване, дистанционно автоматично управление, измервателни системи с автоматични товарни контролери, системи за аварийна и противопожарна безопасност.

В Деня на отворените врати гражданите, посетили Пристанищния терминал "Бургас Изток - 2" са запознати с прилаганите мерки и стандарти от концесионера и безопасността на работа на изградените пристанищни съоръжения.