Възобновяемите енергийни източници имат огромен потенциал и са икономически изгодни в страните от Централна и Източна Европа, които все още зависят много от въглищата. Това сочи публикуван доклад на група експерти от Блумбърг Ен И Еф (BloombergNEF), информира Франс прес.

Възобновяемите източници са най-евтините за масово производство на електроенергия за Полша, Чехия, Румъния и България, посочват експертите в документ, посветен на тези страни, където въглищата са силно застъпени, макар да увеличават парниковия ефект и замърсяването на въздуха.

Новите проекти за възобновяема енергия стават конкурентни спрямо пределните разходи на съществуващите централи на въглища и газ, допълват експертите.

Следвайки политиката на най-ниските разходи, тези страни могат да достигнат дял от 47 процента на възобновяемите източници в производството си на електроенергия до 2030 година спрямо само 31 процента в сегашните им национални планове за енергията и климата.

Те биха могли освен това да пуснат над 50 гигавата (GW) нови мощности, включващи 25 гигавата вятърна и 29 гигавата слънчева енергия.

Според експертите на Блумбърг Ен И Еф това дава възможност за общо близо 54 милиарда евро нови инвестиции и перспектива за откриване на 45 000 работни места, които ще са добре дошли в момент на рестартиране на икономиката след Ковид-19.

Този подем на възобновяемите енергийни източници би позволил за период от 10 години емисиите въглероден диоксид от електроенергийния сектор в четирите страни да спаднат с 50 процента или 114 милиона тона. Това е значителен принос от 6 процента към целите за намаляване на вредните емисии на ЕС според експертите.

За да се осъществят тези промени, е необходима обществена подкрепа за вятърната и слънчевата енергия. Нужно е и да се гарантира, че цените на въглеродните емисии няма да спаднат в Европа, се отбелязва в доклада.