Повече от половината от компаниите в света са на път да се разминат с целта от Парижкото споразумение за беземисионна икономика до 2050 г. Въглеродно-интензивните индустрии и фирми, базирани на развиващите се пазари, включително България, Гърция, Румъния и Турция, ще изпитват сериозни трудности по време на прехода. Това са само част от изводите от доклада на експертната група Zeronomics, част от банковата група на Standard Chartered"s.

Проучването им е посветено на финансирането на прехода към беземисионна икономика и в него са участвали шефовете на 250 големи компании и 100 инвестиционни специалисти и е проведено в края на миналата година. Компаниите от проучването са както от въглеродно интензивните сектори, така и от предприятия, които не бълват голямо количество вредни емисии в атмосферата.

Основните резултати от проучването са, че 55 на сто от бизнес лидерите вярват, че техните компании не се развиват достатъчно бързо в посока на постигане на идеите за беземисионна икономика до 2050 г.

В същото време 85 на сто от дружествата имат нужда от значителни и дори огромни инвестиции в прехода към въглеродно неутрална икономика. От проучването става ясно още, че 47 процента от компаниите изцяло подкрепят целите на Парижкото споразумение.

От Standard Chartered обясняват, че са направили проучването, за да установят докъде са стигнали компаниите в усилията си да се декарбонизират, а в доклада се посочва, че има значителни разминавания между намеренията и реално свършената работа по този въпрос, уточнява BalkanGreen EnergyNews.

Декарбонизацията не е търговски жизнеспособна

Компаниите се движат прекалено бавно към целта за декарбонизация като 78% от инвеститорите заявяват, че повечето бизнес лидери се провалят в прилагането на нужните действия за постигане на прехода във фирмите им до 2050 г. Също така 61 на сто от инвеститорите са категорични, че няма да влагат средства в дружества, които нямат план за декарбонизация.

Много компании планират да забавят реалните си действия в тази посока след 2030 г. и така изглежда, че 20-те години на сегашния век ще бъдат изгубено време за подобни намерения. Повече от една трета от всички предприемачи смятат, че компаниите им ще извършат най-голям прогрес в периода 2030 - 2040 г., а други 37 на сто от шефовете ще предприемат действия в периода 2040 - 2050 година.

Според проучването, декарбонизацията също така няма да е търговски жизнеспособна. Също така икономиката и управлението на компания, изпълняваща планове за декарбонизация, не е съотносима за тяхното дружество. Така смятат 64 процента от шефовете.

Повечето дружества забавят прехода, защото не се чувстват подготвени в момента да постигнат заявените цели. Близо 64 на сто от анкетираните бизнес лидери вярват, че прогресът за тяхната компания е възпрепятстван от липсата на достъпни алтернативни технологии, които да им помагат за декарбонизирането.

Най-голямата бариера е липсата на финансиране

Друга възпираща компаниите причина е липсата на финансиране. Това е и основната бариера пред дружествата както според директорите, така и според инвеститорите. А нуждата от финансиране е огромна: 85 процента от компаниите имат нужда от значителни или дори огромни инвестиции в прехода към беземисионна икономика. При въглеродно интензивните сектори тази нужда от вложения достига дори 91%.

На въглеродно-интензивните индустрии и нововъзникващите пазари ще им бъде най-трудно: както компаниите, така и инвеститорите вярват, че значително повече инвестиции се насочват към развитите пазари, отколкото към нововъзникващите пазари и че въглерод-интензивните сектори на нововъзникващите пазари ще изпитат най-значителния недостиг на капитал, подчертават изследователите.

3e-news.net