Държавата да създаде онлайн платформа, която да синхронизира действията между централна власт, бизнес и местни власти по отношение на Зеления преход. В нея трябва да бъдат публикувани всички изисквания, на които трябва да отговори страната ни и нейната индустрия според ЕС, но също така и чрез тази платформа бизнесът да може да се информира в каква посока да работи и по какъв начин може да получи подкрепа. Такова предложение направи председателят на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев по време на форума "Power Summit Власт, чувай!".

Трябва да бъде създадена специализирана структура, интернет платформа, на която цялата информация за Зеления преход и за плана "Готови за 55" да бъде публикувана и така да бъде сведена до знанието на всеки един българин, на всеки предприемач, за да знаят какви са изискванията и възможностите. Само така целите могат да бъдат постигнати, смята Митрев. Той допълни, че индустрията трябва да бъде наясно как да се трансформира, за да намалява въглеродния си отпечатък и в крайна сметка да го сведе до нула.

Председателят на БСК отбеляза, че резултатите от традиционното за бизнес организацията допитване до членовете й за състоянието на икономиката и предприятията у нас, представени вчера, са показали, че над 50% от малките и средни фирми у нас не са наясно какво точно означава Зелената сделка и "Готови за 55". Затова държавата трябва да осигури комуникация с бизнеса чрез изграждането на такава интернет платформа. "Българският бизнес и особено микро-, малките и средни предприятия нямат капацитета да четат хиляди страници с регулации. Затова държавата трябва да стане активен комуникатор, да представи на достъпен език ключовите параметри на Европейската зелена сделка", призова Митрев. И допълни, че тази платформа трябва да има опция и за обратна връзка, чрез която фирмите да могат да отправят своите коментари и запитвания към държавата.

Идеята на председателя на БСК за създаване на дигитална платформа за целите и методите за декарбонизация срещна подкрепата на новия министър на енергетиката Александър Николов. Той обеща едно от нещата, на които ще наблегне новото редовно правителство, е описанието на всички конкретни инструменти, до които могат да имат достъп различните бизнеси по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по другите механизми за финансиране. "Наистина не е нужно да се четат хиляди страници, а да бъдат описани конкретни стъпки, за да може абсорбацията на средства да се случва много бързо и съответно да има ефект от тези проекти", каза той.

3e-news.net