Компенсациите за бизнеса са недостатъчни, половината от реално необходимите, смятат от Асоциацията на индустриалния капитал за мерките срещу високата цена на тока, които правителството обяви днес. В същото време печалбата на АЕЦ "Козлодуй" за 4-те месеца, в които мерките трябва да работят, е над 2 милиарда лева.

В условия на критична за икономиката ситуация на растящи цени на електрическа енергия българският бизнес настоява за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи, заявяват в писмо до премиера Кирил Петков от Национално представителните организации на работодателите, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/.

"С изненада и неудовлетворение приемаме обявената от министъра на енергетиката схема за компенсиране на разходите на небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия поради продължаващ ръст на борсовите цени. За наше съжаление и учудване беше обявено, че компенсацията ще има таван в размер на 30 процента от действителната пазарна цена. Това ограничение не отговаря на заявлението, че ще бъдат компенсирани 75 на сто от разликата между действителната пазарна цена за юли т. г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец. Към днешна дата (21 декември 2021 г.) средната цена за декември вече е 470 лв./MWh, с тенденция за растеж. Така прогнозната цена за утре, 22 декември 2021 г., е 824,55 лв./MWh, като в редица часове надвишава 1000 лв./MWh. Дори при запазване на сегашния среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв./MWh. Предложеният таван я сваля до 141 лв./MWh, което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните и основни сектори на българската индустрия", пише в писмото.

"В създадената тежка и динамична обстановка приемането на таван за компенсация е не само неработещ механизъм, но той ще доведе до спиране и фалит на важни икономически сектори с висок дял в производството и износа. Много от предприятията вече са в затруднено финансово състояние и само бързото подпомагане с плаваща компенсация до ефективен размер от 75 процента между базовата цена, равна на прогнозната пазарна цена, която е и референтна цена за бита в размер на 119 лв./MWh, и действителната пазарна цена при под на подкрепа 185 лв./MWh, може да окаже положително въздействие за запазване на производството и работните места", посочват от АИКБ.

От бизнесът очакват правителството да преразгледа решението си.

"Призоваваме Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от приемането на таван за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение. Като отговорни представители на националния бизнес настояваме да бъде прието направеното от нас предложение, като правителството отговори на очакванията на българските производители за незабавни мерки в подкрепа на националната икономика", пише още в съобщението.

Хотелиери също подкрепят тази позиция.

Атанас Карагеоргиев е собственик на хотели на морето. Постоянно повишаващата се цена на тока вдига разходите на бизнеса му 2 пъти и половина, а обявените днес мерки за него са недостатъчно и временно решение.

"Не можеш да кажеш понеже токът поскъпна от пакет 45-50 евро да го направиш 150, няма как. Решава ни проблема доколкото хората, които са решени да си пазят персонала, да могат да плащат енергията, която се консумира в офисната част. За сериозна работа не може да се мисли", заяви Атанас Карагеоргиев пред БНТ.