На 12 юли т.г. влязоха в сила промените в Наредбата за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, иначе казано за годишните технически прегледи (ГТП) на автомобилите. Една от най-сериозните новости в нея бе въвеждането на т.нар. екостикери. Чрез тях всяка кола лесно може да се проследи отговаря ли на заводските си технически спецификации за излъчване на вредни емисии или не е поддържана и ауспухът й бълва вредни емисии над нормата, а така и колко замърсява тя.

Така първите автомобили с екостикери вече се движат по улиците в градовете и пътищата на България. Но намерението те да бъдат ограничавани в дните с високо замърсяване на въздуха, каквато е и идеята за въвеждането на новите правила, все още не е завършено. За постигането има да се свърши още и административна, и техническа работа. От една страна общините трябва да изготвят съответните нормативни актове, за да бъде възможно ограничаването на движението на по-замърсяващи автомобили в дни с високо замърсяване на въздуха, както и да определят съответните зони, където ще важи забраната. А от друга - трябва да бъдат осигурени и техническите средства, които да контролират коя кола колко замърсява и съответно трябва ли да бъде ограничено движението й в определена зона на населеното място или не.

Всичко това предстои да се случи, но при всички положения няма как да го видим преди следващата година. Затова си има и две основни причини, обясни пред Dir.bg и 3e-News заместник-председателя на Комисията по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет Зафир Зарков. Едната е, че Законът за чистотата на атмосферния въздух, приет в края на работата на 44-ото Народно събрание, който дава възможност на кметовете за ограничаване на движението на замърсяващите автомобили в периоди с мръсен въздух над нормите, влиза в сила от 1 януари 2022 г. Т.е. преди тази дата никой не може да наложи каквато и да било забрана, дори и да има желание.

Другата причина е, че екостикерите се поставят на автомобилите от 12 юли т.г., поради което трябва да изтече една година, за да се затвори кръгът и всички коли у нас да получат такива. Чак при изпълнението на тези две условия системата за контрол ще може да заработи пълноценно и съответно ще може да се ограничи движението на по-замърсяващите МПС, когато е необходимо.

София ще бъде първа

По думите на Зарков, Столична община ще бъде първата, която ще въведе такава мярка срещу замърсяването на въздуха. В СОС вече има сформирана работна група, чийто председател е Зарков, която действа активно по урегулирането на нещата в София, съставянето на съответната наредба и начина, по който ще работи тя.

Дискутира се коя зона ще бъде забранена за движение на най-цапащите въздуха автомобили в дните с наднормено замърсяване. Зарков уточнява, че идеята е да се започне с една зона, обхващаща предимно централните части на столицата, но в бъдеще със сигурност броят на тези зони и обхватът на забраните ще бъде увеличен. А вече има и проведени заседания, на които са обсъдени основни фактори.

"В работната група, в която влизат ресорни зам.-кметове, представители на транспортната и екологичната дирекции, вече е разработена първата зона, в която влизат части от центъра и широкия център. Имаме визия за втора зона, а по-късно може да се обособи и трета", обяснява Зарков. И допълва, че в момента се работи основно върху изчистването на идеята какви коли при какво ниво на замърсяване на въздуха да не бъдат допускани в първата зона - в центъра.

Цялостните и изчистени идеи за новите правила трябва да са готови до есента. Такъв краен срок е получила работната група, за да представи цялостната си визия. След което ще бъде представен проект на новата наредба, която ще бъде предоставена за публично обсъждане.

От 12 юли 2021 г. в пунктовете за годишни технически прегледи, започна категоризирането и поставянето на екостикери на всяко превозно средство до три и половина тона

Снимка: БТА

Забраната първо ще обхване най-старите и неекологични автомобили

Зарков е категоричен, че при всички положения първите автомобили, за които ще има ограничения за влизане в т.нар. нискоемисионна зона, ще бъдат най-старите и най-замърсяващи, които при проверката попадат в екологична група 1. Също така забраната ще важи за дните със завишено съдържание на фини прахови частици (ФПЧ) във въздуха, а не непрекъснато. Ограниченията пък ще бъдат въвеждани поетапно.

"Личното ми мнение е, че не трябва такива ограничения да бъдат налагани рязко и изведнъж. Гражданите и бизнесът трябва да имат възможност и време да се подготвят и приспособят към новите правила - всеки да може да с направи плановете, ако автомобилът му е с екологична група 1, например, че след 3 години няма да може да влиза с него в центъра", отбелязва Зафир Зарков.

Предвиждат се изключения

Забраната за влизане в зона I - центъра на София, няма обаче да важи за абсолютно всички. Според думите на Зарков в работната група се коментират изключения и специален режим за движение на определени хора и автомобили. Така например дори и в дни с наднормено замърсяване на въздуха и активиране на нискоемисионната зона, ограниченията няма да важат за хората с увреждания, които се придвижват с кола, както и за живущите в зоната.

"Не можем да кажем на човек, който живее в центъра, да отиде да си премести колата две улици и един булевард по-нататък, а след ден-два-три да си я прибере обратно. Или пък, ако е излязъл някъде с автомобила си, да не може да се прибере", обяснява общинският съветник. От думите му обаче става ясно, че за част от посочените категории шофьори тези изключения няма да са в сила вечно.

"Трябва да има ясен хоризонт кога трябва да се спре с използването на по-замърсяващите автомобили в нискоемисионните зони. Но той трябва да бъде предвидим, например в рамките на 10 години, за да може всеки да си направи своите планове", казва Зарков. И допълва, че при влизането в сила на новите правила, те ще бъдат насочени най-вече към най-старите и замърсяващи коли - от 80-те и 90-те години на ХХ в.

Нарушителите ще подлежат на санкции

За да заработи всяко правило, естествено трябва да има и санкции. Такива ще бъдат въведени и за нарушителите, които ще влизат в нискоемисионната зона с автомобили, които ще бъдат забранени в определен ден или период. Засега не е определен със сигурност органът, който ще следи и ще налага глоби. По всяка вероятност обаче те ще бъдат няколко - МВР, Столичен инспекторат, Общинска полиция, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"... Предложенията на работната група в тази посока също ще бъдат записани в проекта на наредбата, който наесен ще бъде предоставен за обществено обсъждане. По думите на Зафир Зарков проблемът е бил обсъждан, тъй като не само софийски автомобили се движат в столицата. Дори е имало писмо от кмета Йорданка Фандъкова как ще трябва да се процедира, ако автомобил е с регистрация от Перник, например, и бъде установено, че нарушава правилата. Зарков обаче е на мнение, че едва ли ще има кой знае колко такива нарушители.

Процесът по контрол ще бъде улеснен от изградената връзка между системите на Столична община, МВР и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Самите камери на общината в центъра и по-конкретно в границите на първата нискоемисионна зона, вече могат да разчитат регистрационните номера на автомобилите. А чрез свързаността на системата с тази на "Автомобилна администрация" ще може много лесно и на момента да се установи в коя екологична категория е попаднала при последния си ГТП засечената кола. И съответно, ако не й е позволено да влиза в тази зона, да бъде налагана санкция от органа, който ще има правомощия за това.

Според Зарков има и идея в бъдеще към камерите на Столична община да бъдат монтирани и четци, които да разчитат и данните от чипа на екостикера на колите. Оказало се също и че инвестицията няма да бъде голяма - за цялата първа зона закупуването, монтирането и свързването им със системата ще струва около 50 000 лв.

Практиката в Европа

Въвеждането на зони със забрана за влизане на по-замърсяващи автомобили в определен период или като цяло не е новост за някои други държави, особено в Европа. Подобни мерки се прилагат за централните части на някои градове в Германия, Италия, Франция, Великобритания и др. А някои пък са въвели нискоемисионни зони дори и извън центъра. В Швеция и Норвегия, например, има и такива жилищни квартали. На входовете им е поставен знак какви категории автомобили не могат да влизат в тях. И така, ако човек иска да влезе във въпросния квартал, трябва да си остави колата паркирана извън него, ако тя попада сред ограниченията.

Възможно отпадане на екостикерите

Въведените съвсем наскоро екостикери за автомобилите може и да не просъществуват дълго. Буквално дни преди влизането в сила на новата Наредба за ГТП-тата от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) излязоха със становище срещу въпросните нови стикери. Анализът на експертите им е показал, че въвеждането им, както и някои други изисквания на Наредбата за ГТП на автомобилите, създават възможности за корупционни практики, а от друга страна водят и до необосновано увеличение на разходите за гражданите, бизнеса и администрацията, която ще разходва публичен ресурс. В тази връзка от КПКОНПИ са изпратили предложение до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което да направи предложение за отпадането на тези текстове от Наредбата. Дори и това да се случи обаче едва ли ще се стигне и до отпадане на идеята за въвеждане на нискоемисионни зони и забраната в тях да се движат най-замърсяващите автомобили. Вероятно, за да се осъществява контролът, ще се използва свързаността на системите за видеонаблюдение и базата данни на "Автомобилна администрация" за техническите прегледи на колите.