Преди точно 50 години, на 31 март 1971 г., водещи представители на индустрията и търговията избират да въведат "универсален продуктов код", който ще промени хода на световната икономика. Днес, този код е познат като стандарта "Глобален номер на търговската единица (GTIN)" и служи за уникалната идентификация на всеки отделен продукт, като е основата на баркода - най-важният стандарт по веригата на доставки. Ежедневно в световен мащаб се извършват над 6 милиарда сканирания, посочват от Българската търговско-промишлена палата.

"Това е една значима, неразказана история от съвременната икономика. Преди точно половин век яростни конкуренти оставят различията си настрана и се обединяват около идеята за използване на GTIN, което води до създаването на баркода и развитието на световната търговия. Като отбелязваме това значимо събитие за модерната търговия, ние призоваваме бизнеса да си сътрудничи за пореден път, за да отговори на нуждите на 21-ви век за бързо внедряване на нови технологии, включително и баркод символи от ново поколение, носещи повече данни", е казал Кати Венгел, изпълнителен вицепрезидент и директор доставки на Johnson & Johnson и председател на Управителния съвет на международната организация GS1.

Големите в бизнеса с хранителните стоки, търговията на дребно и потребителските стоки от компании като Heinz, General Mills, Kroger и Bristol Meyer провеждат през 1971 г. историческа среща в Ню Йорк. Те осъзнават нуждата от въвеждането на уникална идентификация на всеки отделен продукт. Визионери за времето си, те вярват, че този универсален код може да бъде използван и извън магазините за хранителни стоки, като например в складовете и управлението на производството, и че оптимизирането на времето, че ще доведе до промени както във веригата по доставки, така и в потребителското преживяване. На тази среща те също решават да продължат с иновациите и заедно да създадат система, която би била както в полза на бизнеса, така и на потребителите. А години по-късно баркодът ще бъде обявен за революционно нововъведение за търговията и включен в класацията "50 неща променили съвременната икономика" на BBC.

"Началото на 70-те години на ХХ век беше особено значимо за търговията и изпълнено с важни събития като сканирането на първия баркод на каса в супермаркет от веригата "Марш" през 1974 г. За мен е чест да бъда част от начинание, донесло толкова ползи в глобален мащаб. Бях свидетел как конкуренти обединяват усилията си за общото благо. Сега е време за ново поколение лидери от индустрията, които да създадат нов вид стандарти, способни да трансформират бизнеса през следващите петдесет години", е заявил Том Брейди, инженер, участвал в разработването и внедряването на системата за сканиране в супермаркета от веригата "Марш".

Стандартите GS1, включително баркода, продължават да помагат за подобряване на бързината, ефективността и сигурността на сложния съвременен глобален бизнес поток, опростявайки процесите по веригата на доставки в почти всеки сектор, посочват от БТПП.