Промишленото производство в България е нараснало с 13.3% през ноември 2021 година спрямо същия месец на 2020 година, като по този показател страната ни е изпреварена само от Полша (+15.3%) и Литва (17.0%). Сред държавите-членки, за които са налични данни, най-голям годишен спад е регистриран в Ирландия (-30.4%), Малта (-7.8%), Германия и Люксембург (и двете -2.5%). Това показват обявените днес данни от статистическата служба на ЕС "Евростат".

На годишна база, спрямо ноември 2020 г. промишленото производство е спаднало с 1.5% в еврозоната и е непроменено в целия Европейски съюз.

Графика: Евростат

По основна промишлена група е еврозоната през ноември 2021 г., в сравнение с ноември 2020 г., производството на средства за производство е спаднало с 9.8%, докато на междинните стоки нараства с 1.9%, на енергията с 3.7%, на дълготрайните потребителски стоки с 4.4% и на нетрайните потребителски стоки се повишава с 6.1%.

В същото време на годишна база ЕС-27 производството на средства за производство намаля с 8.2%, докато на междинните стоки нараства с 2.8%, на дълготрайните потребителски стоки с 4.9%, на енергията с 6.7% и на нетрайните потребителски стоки се повишава със 7.3%.

На месечна база, в сравнение с октомври, промишленото производство нараства с 2.3% в еврозоната и с 2.5% в ЕС-27. През октомври 2021 г. промишленото производство е спаднало с 1.3% в еврозоната и с 0.8% в ЕС-27.

Месечно сравнение по основни промишлена групи и по държави-членки

В еврозоната през ноември 2021 г. в сравнение с октомври 2021 г. производството на нетрайни потребителски стоки нараства с 3.2%, на средства за производство с 1.5%, на енергия с 1.2% и на междинни стоки с 0.9%, докато производството на дълготрайни потребителски стоки намаля с 0.2%.

В ЕС-27 производството на нетрайни потребителски стоки нараства с 3.0%, на средства за производство с 2.3%, на междинни стоки с 1.4%, на енергия с 0.9% и на дълготрайни потребителски стоки с 0.1%.

Сред държавите-членки, за които са налични данни в "Евростат", най-голямо месечно увеличение е регистрирано в Ирландия (+37.3%), Полша (+5.9%) и Чехия (+4.8%). За България е отчетен месечен ръст от 1.4 на сто и по този показател страната ни е на 13-то място. Най-голямо намаление се наблюдава в Белгия (-4.4%), Малта (-3.7%) и Люксембург (-2.3%).

3e-news.net