Сред държавите-членки, за които са налични данни, най-голям годишен спад в индустрията е регистриран в Ирландия (-30.4%), Малта (-7.8%), Германия и Люксембург | Бизнес.dir.bg