Въпреки пандемията Китай отново успя да регистрира икономически ръст за 2020 година, а прогнозите за 2021 г. са изключително добри. Пекин смята да открие около 11 милиона нови работни места, а планираният ръст е над 6%. Причините за това са множество - правилното планиране, привличането на множество инвестиции, стимулирането на предприемачеството и частното производство, развитието на високотехнологичния сектор. Истината е, че за най-разрастващата се икономика в света може да се говори много, а експертите са убедени, че в идното десетилетие Китай ще изпревари САЩ.

Много по-интересен е въпросът къде стои България и може ли страната ни също да спечели от ръста на Китай. За да научим повече се свързахме с Лъчезар Динев - Председател на Българо-китайската търговско-промишлена палата. В интервюто ни с него може да научите какво може да спечели страната ни от търговията с Китай и защо е много важно да защитаваме националните си икономически интереси.

- Според данни на Евростат за външната търговия, през 2020 г. стокообменът между 27-те членки на ЕС и Китай се е увеличил и въпреки пандемията Китай се е превърнал в най-големия търговски партньор на ЕС. Какво означава това за България?

- Трябва да гледаме данните в детайли. Не всички страни от ЕС увеличиха оборотите си с Китай по време на пандемията. Благодарение на интензивната работа на неправителствените организации след посещението на президента Румен Радев в Китай през 2019 г. и издигането на отношенията ни на ниво стратегическо партньорство, ние се справихме доста добре, но за съжаление не във всички сектори.

През цялата 2020 година бизнесът се опитваше да развие възможностите си на китайския пазар и износът се увеличи до 17,64%.

Въпреки свиването на икономиката в България, обемът при вноса на стоки от Китай също се запази, което е показателно за добрите ни търговски взаимоотношения. Дефицитът при търговията ни с Китай също се сви значително.

За България и за българските предприятия това означава много нови възможности първо за търговия, но също така и за обмяна на идеи и сътрудничество в образованието, спорта, културата и изкуството.

- На срещата на високо ниво 17 + 1 между Източноевропейските държави и Китай през февруари тази година беше обсъдена темата за отваряне на пазарите от страна на Китай за европейските стоки. Как ще коментирате настоящата ситуация?

- Въпросът е доста обширен и не може да се отговори еднозначно. Ще се опитам накратко да представя ситуацията и в частност какво се случва с България, българските продукти, както и българските и китайските инвестиции. Относно износа на български земеделски стоки бих казал, че са необходими двустранни действия, за да се повиши износът. Факт е, че не можем да регистрираме в Китай фирма, която да се занимава с изходящ туризъм, не можем да си регистрираме банка или застрахователно дружество, даже не можем да си купим акции от китайска банка. Китайските инвеститори могат всичко това в Европа, но не е съвсем така в България. Тук те не могат да си открият например банкова сметка като лица от трети страни. От този момент желанието им за инвестиции приключва по независещи от тях причини.

Независимо дали става дума за туризъм, банка или застраховател.

За съжаление, имаме примери с китайски компании, които са направили инвестиции в България и техните сметки биват закривани, което ги възпрепятства дори да плащат данъците си за имотите, които имат.

Всъщност от казаното дотук не можем да говорим за нереципрочност и даже дисбалансът е в във вреда на китайските инвестиции в България. От всички примери може да отбележим и инвестиции, които са направени преди влизането в сила на въпросния Закон за мерките срещу изпирането на пари, на компании, които развиват бизнеса си в България успешно.

- Може ли китайски инвеститори в България да станат жертва на противопоставянето между САЩ и Китай? Германският канцлер Ангела Меркел в Давос се обяви против разделянето на държавите на подкрепящи едната или другата държава. Ще съумее ли България да защити своите икономически интереси?

- В момента, при противопоставянето на двете водещи икономики в света - Китай и САЩ, България като отворена икономика е засегната както в положителна, така и в отрицателна посока.

След избухналата търговска война, България увеличи ръста на износа на царевица за Китай до 55.33 пъти, което е добре за българските зърнопроизводители. За съжаление обаче, ограничаването на развитието на технологиите е във вреда на цялото човечество. На 23 октомври миналата година България се присъедини към разрастващата се коалиция от държави и компании, поели ангажимента да защитят своите 5G мрежи от ненадеждни доставчици. Тук същественият въпрос е кои доставчици са надеждни?

От опита, който имам при създаването на интернет свързаността в България, мога да потвърдя, че технологиите се развиват и сменят изключително бързо и при най-малък пропуск в сигурността им, това би довело до края на която е и да е компания, било то от Финландия, Швеция или Китай. Трябва да кажем, че например инвестицията на Huawei e в България, тя е на българско дружество и трябва да се подкрепя, както всяко българско предприятие. Политизирането на темата за дигиталните технологии е несъстоятелно - при тях потребителите имат решаващата дума. Те трябва да имат избор, като водещо е качеството на предлагания продукт, а не пристрастността и политическата принадлежност. Политизирането при използването на дигиталните технологии не води до нищо добро. България трябва да изхожда от своите икономически интереси и то така, че да получи максимална икономическа полза, използвайки най-добрите технологии при най-добрите ценови условия.