България е държавата в Европейския съюз (ЕС) с най-голям спад на генерираните отпадъци на глава от населението за периода 1995 г. - 2017 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

За периода намалението на боклука достига 37,3% - от почти 700 кг до 435 кг.

На второ място с 21% спад до средно 471 кг е Словения. Трета с 20,5% намаление до 272 кг е Румъния.

Същевременно лидер по ръст на отпадъците на глава от населението е Гърция - с 66,3% до 504 кг. Следва Латвия с 65,9% до 438 кг. Трета с увеличение от 56% до 604 кг е Малта.

Средно в ЕС през 2017 г. генерираният отпадък на глава от населението възлиза на 486 кг. В сравнение с 2016 г. количеството не се променя, но в сравнение с пика на количеството боклук, отчетен през 2002 г. (525 кг), намалява със 7%, отчита статистиката.

Дания е държавата в ЕС, в която се генерира най-голямо количество отпадъци - 781 кг на глава от населението. Следва Кипър с 637 кг и Германия с 633 кг.

Румъния е страната, в която населението генерира най-малко количество боклук - 272 кг. Втора е Полша с 315 кг, а трета - Чехия с 344 кг.

Голямата разлика в количеството генерирани отпадъци се определя, от една страна, от икономическото богатство на населението, а от друга - от начина на събиране и управление на боклука, отбелязва Евростат.

Обща тенденция е да намалява значително депонираният боклук на сметищата. Същевременно значително се увеличават количествата на рециклираните и компостираните отпадъци - почти три пъти за периода 1995-2017 г., но и на изгорените - повече от два пъти за същия период.