България проведе втория за 2021 г. търг за продажба на облигации на 22 февруари 2021 г. Преди ден Българска народна банка проведе аукцион за продажба на ценните книжа, става ясно от съобщение на Централната банка.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 0.00% годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

Става въпрос за лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1 826 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 21 112/24.02.2021 г. с падеж 24 февруари 2026 г.

Припомняме, че на 15 февруари се проведе търг за продажбата на съкровищни облигации в размер на 300 млн. лв. и лихвен процент 0.10% годишно. В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК.