През декември 2022 г. производствените цени са нараснали с 1,2 на сто в ЕС и с 1,1 на сто в еврозоната спрямо предходния месец, съобщи БТА, като се позова на Евростат. През ноември 2022 г. цените са намалели с 0,9 на сто в ЕС и с 1 на сто в еврозоната спрямо октомври.

Българив е в тройката страни с най-голям месечен ръст на произодствените страни, между Ирландия (с най-голямо нарастване) и Швеция.

През декември 2022 г. производствените цени на годишна база са се увеличили с 25,2 на сто в ЕС и с 24,6 на сто в еврозоната.

Средните годишни производствени цени за 2022 г. спрямо 2021 г. са нараснали с 34,3 на сто в ЕС и с 34,4 на сто в еврозоната.

Производствените цени в ЕС през декември 2022 г. спрямо ноември 2022 г. са нараснали с 2,9 на сто в енергийния сектор, с 0,5 на сто при нетрайните потребителски стоки, с 0,4 на сто за трайните потребителски стоки и с 0,3 на сто за капиталовите стоки, а цените за междинните стоки са намалели с 0,5 на сто. Общите производствени цени, изключвайки енергията, са намлели с 0,1 на сто.

Производствените цени в еврозоната са се увеличили с 2,5 на сто в енергийния сектор, с 0,5 на сто при нетрайните потребителски стоки, с 0,4 на сто за трайните потребителски стоки и с 0,3 на сто за капиталовите стоки, а цените за междинните стоки са намалели с 0,5 на сто. Общите производствени цени, изключвайки енергията, са намалели с 0,1 на сто.

Най-голямото месечно увеличение на производствените цени е регистрирано в Ирландия (+43,2 на сто), България (+6 на сто) и Швеция (+4,4 на сто), а най-голям спад отчитат Португалия (-3,2 на сто), Хърватия (-2,6 на сто) и Словакия (-2,5 на сто).

Производствените цени в ЕС през декември 2022 г. спрямо декември 2021 г. са нараснали с 49,6 на сто в енергийния сектор, с 16,7 на сто при нетрайните потребителски стоки, с 14 на сто за междинните стоки, с 9,9 на сто за трайните потребителски стоки и със 7,7 на сто за капиталовите стоки. Общите производствени цени, изключвайки енергията, са се увеличили с 12,8 на сто.

Производствените цени в еврозоната са нараснали с 48,6 на сто в енергийния сектор, с 15,6 на сто при нетрайните потребителски стоки, с 13,8 на сто за междинните стоки, с 9,7 на сто за трайните потребителски стоки и със 7,5 на сто за капиталовите стоки, Общите производствени цени, изключвайки енергията, са нараснали с 12,3 на сто.

Производствените цени са се увеличили във всички страни членки, като Унгария (+62,7 на сто), Латвия (+49,4 на сто) и Румъния (+41,9 на сто ) са отчели най-голям растеж.