Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова народните представители и политическите сили да напрегнат сили и да осъществят актуализацията на бюджета. Тя е необходима за мерки, които не могат да чакат развръзката на политическата драма, дали сегашното Народно събрание ще успее да излъчи правителство, заявяват от АИКБ. Бизнес организацията е изпратила писмо до председателя на Народното събрание Ива Митева и до председателите на бюджетната и социалната комисии - Любомир Каримански и Георги Гьоков. 

Припомняме, че АИКБ вече се обърна с призив за незабавно започване на работа по актуализирането на бюджета за 2021 г. Предложението беше подкрепено от социалните партньори - национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В обръщението на АИКБ по повод необходимостта от актуализация на бюджета на Република България за 2021 г., изрично се казва, че "от актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано вниманието на цялото общество. Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. Провалянето на тази мярка поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки политически последици. Последното не се нуждае от допълнителни разяснения - необходими са действия".

АИКБ остава на тази своя позиция, като подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година. В позицията си от Асоциацията обръщат внимание на три параметъра, ето кои са те:

  • Относно възприетия подход за актуализация на пенсиите.

В България за пенсии и грижи за възрастните се отделя значително по-малък дял от БВП от средното в ЕС, докато за полиция, както и за съдебна система делът е най-висок, отбелязват от АИКБ.

"Тази несправедливост предвид абсолютните размери изпъква с още по-голяма сила напоследък предвид обезценяването на пенсиите. Статистиката вече отчита инфлация от 3% на годишна база. Прогнозите са за нейното нарастване. Ако съставим статистическа "пенсионерска кошница", ще установим и значително по-голям ръст на цените. Това прави логично и обосновано линейно (пропорционално) увеличение на всички пенсии", смятат от бизнес организацията. И допълват, че избраният процент 12,5% (резултат от замяна на коефициента 1,2 с 1,35 в пенсионната формула), ведно с предлаганата социална подкрепа за пенсионерите под линията на бедност, очевидно цели да интегрира временните антикризисни месечни добавки от 50 лева в размера на увеличената пенсия и социалните плащания, като ги направи постоянни.

"Това не е най-съвършеният начин за актуализация на пенсиите, но е най-приемливият и възможен за комуникиране при дефицит на време и съгласие в обществото за друго решение", категорични са от АИКБ.

  • Относно максималния осигурителния доход (МОД) и максималната пенсията.

С проекта правилно се запазва МОД на равнището от 3000 лв., смятат от Асоциацията. И допълват, че увеличението му може да се обсъжда едва когато средният осигурителен доход (СОД) надвиши 1500 лева, т. к. обичайната пропорция МОД:СОД в ЕС е под 2:1. В момента СОД е под 1200 лева, т. е. пропорцията е над 2,5:1. В същото време това не е пречка за предлаганото увеличение на максималната пенсия от 1440 на 1500 лева, т. к. пенсия 1440 лева се получава по досегашната пенсионна формула като резултат при хипотеза 40 г. трудов стаж при личен осигурителен доход равен на максималния 3000 лева.

"При предлаганата замяна на коефициента във формулата 1,2 с 1,35 би се получила при същите условия максимална пенсия от 1620 лева. Т. е. няма нужда от увеличение на МОД при коефициент 1,35 за увеличение на максималната пенсия дори до 1620 лева", пише още в позицията.

  • Относно минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

"Като споделяме становището, че доходите на пенсионерите не трябва да бъдат под възприетата у нас "линия на бедност", ние възразяваме това да става за сметка на бюджета на ДОО. Достигането до размера на "линията на бедност" на пенсионерите с най-ниски доходи трябва да бъде осъществено за сметка на социалното подпомагане, а не чрез увеличаване на минималната пенсия", смятат от работодателската организация. Според тях пенсията трябва да съответства на осигурителния принос.

"Така е справедливо и стимулира към осигуряване според реалния доход. Друг подход е несправедлив и стимулира укриването на доходи т. е. - сивия сектор. Когато получената пенсия ведно с други доходи и имуществено състояние са недостатъчни за минимално покриване на потребностите, е на ход социалното подпомагане", пишат в позицията си от АИКБ.