Организациите по оползотворяване на опаковки са категорични, че депозитната система система няма да бъде работеща, ще струва много пари и ще обезсмисли милионите инвестиции, които те са направили в предприятия за рециклиране. Освен това по рециклиране на отпадъци България е една от първенците в ЕС по документи, вероятно защото отчита процент рециклиране от събраните количества без да се отчитат всички отпадъци.

Знаем за притесненията на някои от заинтересованите страни и за това за нас е важно да подкрепяме по-доброто разбиране на темата като се учим от чуждия опит и каним лектори от чужбина, подчерта Елеонора Йосифова от екип "Нулеви отпадъци" на "За Земята".

Екологичната организация коментира опасенията на бизнеса и помага за разбиване на осем мита за депозитната система.

Депозитната система води до много сериозно оскъпяване на безалкохолните напитки за крайния потребител.

Според екологичната организация това не е вярно, защото в момента потребителите заплащат такса за опаковката, която купуват. А при въвеждането на депозитна система те плащат депозит (малка такса), който имат възможност да си възстановят при връщане на празната опаковка на подходящото за това място - машина или гише в магазин.

Депозитната система води до допълнителни разходи за бутилиращите компании, за да отговарят на изискванията на системата.

Бутилиращи компании и производителите могат да използват връщането на депозити, за да помогнат за създаването на силна кръгова икономика, коментират от "За Земята". Тя ще подпомогне бъдещото икономическо развитие на България. Връщането на депозит би гарантирало връщането на по-голяма част от използваните от тях опаковки и повторното използване или рециклиране на материалите, вместо да завърши като боклук, което ще навреди на имиджа им или ще задръсти не само сметището, но и околната среда. Въвеждането на депозитна система в други страни доведе до подобряване на качеството и достъпността на събраните рециклирани материали, така че местните бутилиращи бизнеси и производителите на опаковки могат да се възползват от това.

Няма да се увеличи събираемостта на РЕТ бутилките в сравнение със сега действащите системи.

"За Земята" коментира, че всички анализи сочат обратното. В страни с въведена депозитна система като Германия 98,5% от пластмасовите бутилки се рециклират, а в Норвегия, Швеция и Финландия количеството е над 90%. Няма как и в България да не се отрази по сходен начин. При опаковките с депозит вероятността да бъдат изхвърлени извън определените места е 10 пъти по-малка, отколкото при останалите опаковки, общото ниво на нерегламентирано замърсяване намалява наполовина, а броят неправилно изхвърлени бутилки намалява с 90%.

При депозитната система липсват възможности за ефективен контрол, което е предпоставка за злоупотреби.

Контролът винаги е казус, който е разрешим с правила и задължения, които се въвеждат и следят, коментира Елеонора Йосифова. Практиката показва, че с въвеждането на депозитна система се въвежда и специален баркод, които прави проследима всяка опаковка, която е част от системата. Така още при производството и етикетирането на напитката тя става част от системата. Всеки производител трябва да обявява всяка произведена бутилка и след като бъде пусната в търговската мрежа тя може да бъде проследена.

Депозитната система ще доведе до фалити на търговците на дребно за сметка на големите вериги.

Въвеждането на депозитна система в малки магазини, където няма машини и се налага предаване на опаковки носи малка такса за обработка на всяка опаковка за търговците, разказват от "За Земята". Така те са поощрявани да продължат да са част от системата и реално получават приходи от това, а не губят пари.

Системата води до оскъпяване на бутилките като суровина за рециклиращите предприятия (примери за това е Германия, където е въведена такава система).

От "за Земята" припомниха, че в Германия след въвеждане на депозитна система се постига над 98% събираемост на пластмасовите отпадъци. Германия има една от най-успешните депозитни системи в света, а също така е и най-голямата и една от най-сложните по отношение на технологиите. Включени са всички магазини на дребно като голяма част от тях са чрез машини. Системата включва многократно зареждащи се бутилки и еднократни такива, които отиват за рециклиране.

Депозитната система ще доведе до неизпълнение на заложените в плановете на общините цели за отсортиране на определен процент рециклируеми отпадъци от такса битови отпадъци чрез изградените инсталации по оперативна програма "Околна среда".

Депозитната система не работи против вече съществуващи системи за сортиране на отпадъци, а подкрепя системата за увеличаване на събираемостта и то на качествен отпадък в страната, казват от "За Земята". На 3 юли 2021 г. влиза в сила Директива (EC) (EU) 2019/904 — относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, която поставя изискване пред всички страни в Европейския съюз да увеличат събираемостта на пластмасови бутилки и процента рециклиран материал в производството на пластмасови бутилки. Не виждаме как това ще бъде постигнато със сега съществуващата система за сортиране на отпадъците, смятат от екологичната организация.

Стотици милиони лева са необходим за финансиране на системата, които би трябвало да се инвестират от частен инвеститор.

Инвестицията за въвеждане на депозитна система не е малка, но води до бързи резултати и намаляване на разходите за извозване и депониране на отпадъци, твърдят експертите на "За Земята". Тя не струва нищо на държавата и на местния данъкоплатец. Производителите имат отговорности и нови задължения, които следва да поемат. Досега почистването на замърсяванията с пластмасови опаковки като в примера с ВЕЦ Своге от началото на годината ставаше с обществени средства, въпреки че за тези нерециклирани и несъбрани бутилки производителите са събрали продуктовата такса, коментира Йосифова. Това нецелесъобразно разпределение на отговорностите може да бъде поправено именно с въвеждането на депозитна система в страната.

Все повече примери има за страни, в които местните власти подкрепят въвеждането на депозитна система като ефективен начин за намаляване както на разходите, така и на отпадъците. Тази система работи успоредно със съществуващото рециклиране. Депозитната система събира опаковките отделно, което увеличава тяхното качество и следователно стойност. Събирането на боклука разделно е скъпо за местните власти, поради което въвеждането на депозитна система ще спести на местните данъкоплатци много средства годишно. Намаленото количество отпадъци също би спестило пари в бюджетите на местните власти за почистване на улици. Нещо повече, консумираме до 40% от напитките извън дома, така че събирането разделно вкъщи не е достатъчно. Не всеки има достъп и до контейнери за разделно събиране, особено в по-малките градове и селски райони.

След като се въведе, депозитната система се финансира от невъзстановени депозити (проследява се колко е произведено и колко се връща), приходите от продажбата на събрания материал и малка административна такса плащана от производителите на напитки. Идеята е да се създаде система, която да работи при възможно най-малко разходи за всички участници.

3e-news.net