Индексът на потребителските цени в Турция е отчел растеж от 64,27 процента през декември 2022 г. спрямо същия месец на предишната година, сочат публикувани днес данни на турския статистически институт (Тюркстат), на които се позова БТА.

Нарастването на цените спрямо предходния месец е било от 1,18 процента.

Средното годишно ниво на инфлацията за последните 12 месеца е било 72,31 процента, сочат данните.

Най-високата инфлация през изминалата година е отчетена през октомври, когато равнището й достига 85,51 процента на годишна база.

Облеклото и обувките са категорията, която е регистрирала най-нисък годишен растеж на цените, а на другия полюс са жилищните разходи, които са поскъпнали със 79,83 процента, показват данните на Тюркстат.

Транспортът е поскъпнал с 54,45 процента на годишна база, алкохолните напитки и тютюневите изделия - с 65,11 процента, услугите на хотелиерско-ресторантьорския сектор - с 68,48 процента, а храните и безалкохолните напитки - със 77,87 процента.

Разходите за образование са нараснали с 37,27 процента, за култура и отдих - с 49,95 процента, а за здравеопазване - с 66,60 процента.