520 млн. лева са средствата окончателно за печки, термопомпи въздух -въздух и вода-въздух и за водородни клетки по програма "Околна среда" 2021-2027, съобщи за 3eNews Галина Симеонова - и.д. Главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда".

Заради по-ниския интерес, пък и напоследък заради високите цени на изкопаемите горива и новата политика на ЕС за намаляването зависимостта от руския газ газови инсталации няма да бъдат финансирани. Отслабва интересът на гражданите към печките на пелети заради покачването и на техните цени, поради което и те станаха неизгодни за хората, подчерта Симеонова.

Средствата са почти толкова колкото предходната програма, уточни тя. Очаква се програмата да покрие около 100 000 домакинства. Това е основната мярка за подобряване качеството на въздуха в общините.

Битовото отопление и транспортът остават едни от основните източници на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), които са най-проблемните замърсители, засягащи човешкото здраве.

Подаването на заявления за участие изисква от крайния получател и информиран избор за най-подходящата алтернатива за отопление. Затова в периода 2021-2027 г. се планира техническа подкрепа за екипи, които да консултират хората и да съдействат в избора.

Другата алтернатива е общините, които не могат да решат този проблем с въздуха, да въведат ниско емисионни зони и да ограничат ползването на печки на твърди горива. Това означава забрани за ползването на печки в определени райони. Подобни мерки на пълна забрана използването на въглища в печките са приложили в Полша.

Заради липсата на ефективни мерки за подобряване качеството на въздуха страната България ще бъде осъдена от Европейската комисия за плащане на дневна парична санкция от над 28 000 евро на ден, както и еднократно платима сума от над 3 000 евро на ден с минимален размер от 653 000 евро.

Мярката за електромобилите окончателно е отпаднала от програмата за следващия програмен период и смяната им няма да бъде финансирана с европейски средства. Европейската комисия одобрява мярката и я оценява положително, но първоначално вече е била отказала на много други страни и затова тези инициативи на страните се финансират с национални средства, каза Симеонова.

Подмяната на старите дизелови автомобили с подпомагане за закупуване на електромобил ще стане с национални средства, допълни тя.  Добра практика в страни-членки на ЕС е прилагането на финансови инструменти за електромобили срещу предаване за рециклиране на високоемисионни стари автомобили.

Програмата ще бъде одобрена след като бъде одобрен и Националния план за възстановяване и устойчивост, най-вероятно през лятото.

3e-news.net