От началото на извънредното положение (13 март) към днешна дата 61 644 са подалите заявление като търсещи работа. Това съобщи на брифинг в Министерски съвет министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Това са безработни, освободени от работа в България, завърнали се от чужбина и регистрирани, за да получат помощи.

От тези 61 644 души 32 041 са подали заявление за парично обезщетение за безработица. 9830 са намерилите работа от началото на извънредното положение до момента.

Само във вторник, 7 април, новорегистрираните безработни са 7424, като 5845 от тях са заявили, че са освободени поради кризата.

Само за последните 20 работни дни колегите от бюрата по труда са обработили над 103 000 различни заявления, отбеляза Сачева и изтъкна, че натоварването е извънредно.

"В момента в бюрата по труда се приемат и заявленията за обезщетение към НОИ, така че да може хората да са обслужени на едно гише, отбеляза Сачева. Там се подават и заявления по мярката 60:40.

До момента регистрираните заявления за парични обезщетения в НОИ са 24 333. Отпуснатите обезщетения са 15 404. Средният размер е около 650 лв.

По схемата 60/40 в Агенцията по заетостта са подадени 873 заявления за 12 455 работници и служители.

Министърът припомни, че всички срокове се удължават автоматично до края на извънредното положение - за вече регистрирани безработни, за имащите право на различни социални помощи, за тези, на които изтичат срокове на ТЕЛК решения.

Заради големите опашки пред Бюрата по труда Сачева е разговаряла с вътрешния министър Младен Маринов за осигуряване на ред. Средно на ден служителите в цялата страна трябва да обслужват около 4000 души. В много от областните градове са открити и допълнителни офиси на Бюрата по труда, каза социалният министър. 

Сачева припомни, че работници в неплатен отпуск могат да работят на втори трудов договор.

Сачева посъветва работниците и служителите да не подписват споразумения за прекратяване на трудови договори по взаимно съгласие, защото това ги лишава от възможност за обезщетения.

Всички документи в Бюрата по труда могат да бъдат подавани електронно и по пощата, като те могат да бъдат свалени от интернет страницата на Агенцията по заетостта. Все още броят на хората, които ползват електронни услуги е много малък, като общият брой на ползващите електронни услуги в системата на труда и социалната политика е под 3 процента, каза министърът.

Правителството очаква на 14 април да получи разрешението на Европейската комисия, за да започнем изплащането на средствата по мярката 60:40. Деница Сачева припомни, че по тази мярка държавата поема 60% от осигурителния доход на работника и осигуровките за тези 60 процента.

Кои социални групи могат да се регистрират в бюрата по труда

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (чл. 18, ал. 2) търсещите работа лица могат да се регистрират в Дирекция "Бюро по труда" в една от следните групи: 1. Безработни; 2. Заети; 3. Учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; 4. Лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България; Лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер, които не работят.

Кои лица имат право на обезщетение при безработица (респективно кои нямат)

  • осигурявани са във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на трудовото правоотношение (осигуряването);
  • регистрирани са като безработни в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок след освобождаването им от работа;
  • не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
  • не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на трудa.

Всички, които работят в селското стопанство в периода на извънредното положение, включително и в рамките на 90 дни в цялата година, могат да получават едновременно както своите обезщетения, така и възнаграждения за труда, каза още Деница Сачева.

Договорите за периода на извънредното положение не е нужно да са еднодневни, могат да бъдат сключвани за целия период, за който е нает човек, обясни Сачева. Тя и министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева са информирали земеделските производители да подават данни, за да се насочват хора за работа там.