Допускането на КНСБ, основано на данните на Агенцията по заетостта за броя на новорегистрираните безработни до този момент на годината, е, че абсолютният брой на безработните в България може да достигне около 330 000 души към края на 2020 г. Това представлява ръст на равнището на безработицата с около 4 процентни пункта на годишна база (при 5,9 на сто безработица към края на 2019 г. - до около 10 на сто към края на 2020 г.). Прогнозата е отразена в становището на КНСБ по проекта за актуализация на държавния бюджет, публикувано на сайта на синдикалната организация.

В него се посочва, че пазарът на труда също ще бъде засегнат в значителна степен. От КНСБ отбелязват, че Министерството на финансите заявява в мотивите към законопроекта, че вероятно не всички фирми ще успеят да се възползват от мярката за запазване на заетостта. Според финансовото министерство най-рискови са микро- и малките предприятия.

КНСБ смята, че това потенциално рискува да постави под съмнение прогнозата на МФ за ръст на коефициента на безработица само с 2,2 процентни пункта. Според наличните данни до този момент, равнището на безработица към края на март 2020 г. вече е нараснало с 2 пр. п. спрямо декември 2019 г.

КНСБ смята, че допълнителният натиск върху фонд "Безработица" на НОИ ще бъде двойно по-голям, отколкото правителството предвижда. КНСБ счита, че е необходима спешна преоценка на параметрите, с които се актуализира бюджетът на НОИ, и да се дадат разчети предвидените допълнителни средства за фонд "Безработица" за каква част от новите безработни, които имат право на обезщетение, ще бъдат достатъчни.

Според първоначалните очаквания на КНСБ, при така зададените параметри към момента, право на обезщетение за безработица към края на 2020 г. ще имат около 40 процента от всички безработни. Това е така, защото се очаква плавно нарастване на новорегистрираните безработни и промяна на съотношението на тези, които имат право на обезщетение, спрямо всички останали, допълват от синдиката.

Според КНСБ във фонд "Безработица" трябва да има предвидени средства за осигуряването на обезщетения на 120 000 до 140 000 души в края на годината. В този смисъл, настояваме актуализацията на бюджета да предвиди, че предстои да регистрираме нарастващ брой безработни с право на обезщетение, които в края на годината могат да станат в абсолютен брой три пъти повече, отколкото са били в края на 2019 г, заявяват от КНСБ.

Според КНСБ актуализация на бюджета е повече от наложителна в условията на пандемия и навлизането на страната ни в рецесия.

КНСБ подкрепя предложената от Министерски съвет актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България, като настоява политиката за икономически и социални стимули, която бе реализирана до момента, да продължи в още по-големи размери и обхват, предвид ситуацията на извънредно положение и възможните тежки последици.

Усложняването на ситуацията на пазара на труда и необходимостта от разяснения на новото законодателство, свързано с извънредното положение, налагат експертите на КНСБ да са в готовност да отговорят на поставени въпроси. За целта е създадена специализирана мрежа от експерти, включваща регионалните и браншови структури на синдиката, съобщиха от пресцентъра на КНСБ.

Консултациите са предназначени за синдикални членове, но отговорите на поставените казуси ще бъдат достъпни за всички потребители на сайта на конфедерацията.

Въпросите могат да се изпращат на специален имейл адрес [email protected]. Отговорите ще бъдат публикувани в раздел "Въпроси и отговори" на новата секция COVID-19 в сайта на КНСБ. Там вече са публикувани отговори на различни казуси.

Освен отговори на въпроси, в сайта потребителите могат да намерят пълен анализ на приложението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, изготвен от експертите на КНСБ. Отново там е публикувана и друга полезна информация и актуализирани справки за отражението на кризата върху заетостта и дейността на предприятията в цялата страна.