1,1 млрд. лева допълнително може да получи България по два от инструментите на ЕС за подпомагане на работниците и на дребния бизнес. В замяна страната ни трябва да предостави малко над 300 млн. лева държавни гаранции и за тази цел ще бъде направена нова актуализация на бюджета.

Бюджетната комисия днес одобри на първо четене поисканата от кабинета актуализация на бюджета (втора за годината досега) с повишаване на максималния размер държавни гаранции от заложени (ограничени до) 1,535 млрд. лв. на 1,845 млрд. лева - с 310 млн. лева - по двата инструмента.

България ще получи пари по европейски вариант на програмата 60/40, чрез новосъздадения инструмент за защита на работещите. Общата сума, за която ще кандидатстваме, е 1 милиард лева, като в замяна ще предоставим държавна гаранция от 210 млн. лева.

Имаме голяма степен на готовност, там срокът, е 26 юни, за да постигнем яснота и да попълним съответните таблици, които да изпратим, каза Маринела Петрова, заместник-министър на финансите, цитирана от БНТ.

Инструментът SURE е създаден в отговор на проблемите, възникнали на трудовия пазар след разпространението на пандемията. Той ще допълва националните мерки, като предоставя финансова подкрепа на държавите-членки за покриване на внезапните увеличения в публичните разходи за запазване на заетостта. Общият бюджет на инструмента е 100 млрд. евро, като финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем.

Европейската комисия ще набавя средствата по инструмента чрез заеми, които да предоставя на страните членки при изгодни условия, поясни Петрова.

Вторият инструмент, по който чакаме подкрепа, е паневропейският гаранционен фонд. Чрез него ще бъдат подпомагани малки и средни предприятия, добави тя.

"Нашият интерес е поне да компенсираме сумата на гаранцията с проекти, които евентуално да се върнат към нас."

По този инструмент страната ни ще даде държавна гаранция от малко над 100 млн. лева. Проектите ще бъдат набирани с помощта на министерството на икономиката и Българската банка за развитие.

Фондът ще предоставя гаранции по операции на ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд, а крайни бенефициенти на финансирането по него ще са микро, малки и средни предприятия, корпорации и публични предприятия, предоставящи важни услуги и по-специално в областта на здравеопазването, медицинските изследвания и образованието.

Очаква се фондът да мобилизира до 200 млрд. евро допълнителна целева ликвидност и краткосрочна капиталова подкрепа за европейската икономика. Ще се финансира от държавите членки на ЕС, като приносът им ще бъде под формата на неотменими, безусловни гаранции при първо поискване, които ще покриват загубите и свързаните с тях разходи, възникнали в изпълнение на операции, финансирани от ЕИБ и ЕИФ.