Календарно изгладените данни показват увеличение от 4.1 на сто на строителната продукция през февруари 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.

На годишна база ръстът на строителната продукция през февруари 2018 г., изчислен от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е със 7.4 на сто, докато при гражданското/инженерното строителство не се наблюдава изменение, посочват от НСИ.